Vores arbejde handler om at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som byen, byggeriet og bygningsarven.

Samfundsproblemer i fokus

De projekter, som vi støtter, skal bidrage til at løse markante og komplekse samfundsproblemer og til at skabe livskvalitet for alle danskere. Vi tror nemlig på, at vi kan gøre Danmark til et endnu bedre land at leve og bo i.

Men vi gør det ikke alene – for os er samarbejde og partnerskaber er den bedste måde at skabe varige forandringer på. 

"Sammen kan vi noget, som vi ikke kan hver for sig."

Jesper Nygård

adm. direktør

I dagligdagen samarbejder vi derfor tæt med alle, lige fra de lokale ildsjæle og politikere, over projektejere, fagfolk og organisationer til embedsværket i kommuner og stat. Gennem vores samarbejder og faglige netværk samler vi relevant viden og ekspertise, så vi sammen kan finde frem til samfundets udfordringer og skabe de bedste løsninger.

Alt sammen ud fra en simpel sætning: 

"Vores fælles bidrag fører til en meget større indsats."

Vores filantropiske strategi

Vi har organiseret vores filantropiske arbejde i fem programmer, der gennem problemdrevet og dagsordensættende filantropi hver især fokuserer på ét af de områder, som vi gerne vil støtte og udvikle. 

At vi er landet på fem programmer, hvor vi vil skabe positiv forandring, er ikke tilfældigt. Gennem tæt dialog med vores samarbejdspartnere, førende forskere og andre eksperter har vi fundet frem til de største samfundsudfordringer for det byggede miljø – og gjort dem til vores programmer. 

Under programmerne har vi en række initiativer, der ser nærmere på specifikke udfordringer inden for programmernes område. Med initiativerne kan vi fokusere vores indsatser helt ned i detaljen. 

 

Krav til de projekter, vi støtter 

Vi stiller som udgangspunkt fire krav, når vi overvejer, om vi vil støtte et projekt. 

 • Projektet skal understøtte vores filantropiske strategi.
 • Det skal gøre en positiv og fremadrettet forskel i det byggede miljø
 • Projektet skal være bæredygtigt i bred forstand. 
 • Idéen skal komme mange mennesker til gode. 

Men der er selvfølgelig også plads til den gode idé. 

En af fordelene ved, at vi har inddelt vores filantropi i programmer, er, at vi får bedre muligheder for at vurdere de enkelte projekter og projektforslag, så vi kan sætte ind de helt rigtige steder. Samtidig skaber projekterne sammenhæng mellem vores mange kampagner og demonstrationsprojekter, og mellem forskning og formidling.

En grundlæggende idé i vores filantropiske strategi er, at vi selv vil sætte gang i en større del af vores aktiviteter. Med programmerne og hjælp fra vores netværk og eksterne eksperter har vi gode værktøjer til at finde lige der, hvor vi vil bidrage til en løsning.

Oversigt over projekter, vi har støttet

  

 

Lad os dele vores erfaringer

I vores arbejde har vi gennem de seneste år i stigende grad fokuseret på at indsamle viden og erfaringer, så vi kan blive endnu bedre, til det vi gør.

Vi holder selvfølgelig ikke vores viden for os selv. Det er vores mål, at vores erfaringer spreder sig som ringe i vandet og bliver gjort let tilgængelige for alle interesserede – i både ind- og udland.

For gør vi vores viden til fælles viden, involverer vi hinanden i udviklingen af vores samfund.

 • Vi opererer med følgende grundlæggende principper, der definerer Realdanias virksom­hed. De er ledetråde for ledelse og medarbejdere.

  Vi vil udvikle og forandre

  • gennem partnerskaber og netværk
  • baseret på basis af dialog og viden
  • gennem opsøgende og proaktiv indsats
  • på basis af åbenhed og transparens

  Udvikle og forandre

  Vi er professionelt nysgerrig og åben for nye måder at gøre tingene på. Vi bygger på indhøstede erfaringer, men går gerne nye veje og tager en risiko.

  Partnerskaber og netværk

  Vi samarbejder på tværs og møder sine samarbejdspartnere i øjen­højde, professionelt, respektfuldt og ligeværdigt. Vi kan også tage ansvar for helheden. Partnerskaber og netværk er med til at sikre, at aktiviteterne er forankrede i det hverdags- og arbejdsliv, hvor vi vil skabe værdi.

  Dialog og viden

  Det byggede miljø berører hele befolkningen. Derfor er kvalificeret dialog samt opbygning, udvikling og formidling af viden vigtig. Vi vil øge det almene kendskab til det byggede miljøs store betydning ved at arbejde tværfagligt og indbygge dialogen i de re­levante arbejdsprocesser.

  Opsøgende og proaktiv

  Med udgangspunkt i vores strategier tager vi ofte selv initiativ til dialog og projekter. I nogle tilfælde sætter vi en dagsorden for at stimulere en bestemt udvikling. I andre tilfælde stiller vi krav undervejs i processen for bedre at kunne sikre målopfyldelsen.

  Åbenhed og transparens

  Vi lægger vægt på at have et godt omdømme og optræder imødekommende, tilgængelig og troværdigt. Vores kommunikation skal sikre et bredt kendskab til Realdania og vores aktiviteter.

{{ title }}

{{ description }}