x

Kulturarvskommuner søges

Pressemeddelelse

8. november 2005

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen: Kan kommunerne bruge kulturarven som løftestang for udviklingen i det byggede miljø og til at tiltrække flere borgere, mere erhverv og flere turister? 

Det vil Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania undersøge i samarbejde med tre kommuner, der sætter sig som mål at inddrage kulturarven mere aktivt i den kommunale udvikling. Kulturarvs-kommunerne skal blandt andet give bud på, hvordan kulturarven kan indarbejdes som et strategisk element i kommuneplanen.
 
Kulturarvsstyrelsen og Realdania indbyder landets fremtidige kommuner til at melde sig, hvis man er interesseret i at blive kulturarvskommune i de kommende to år. Projektet støttes med 1,5 mio. kr.
 
Etableringen af tre kulturarvskommuner er en opfølgning på den undersøgelse af danskernes holdninger til kulturarv, som Kulturarvsstyrelsen og Realdania præsenterede tidligere i år. Undersøgelsen viste bl.a., at ca. 70 % af borgerne og virksomhederne mener, at kulturarven kan støtte den lokale udvikling. Kulturarvskommunerne skal nu mere konkret udvikle ideer og metoder til, hvordan man udnytter den lokale kulturarv til kommunal udvikling. Med kulturarv menes den ”faste” kulturarv, det vil sige: Fredede og bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer og fortidsminder.
 
Kulturarvskommunerne vil blive bedt om at vurdere de bevaringsværdier, der er i kommunen, og derefter udarbejde bidrag til kommuneplanen, så kulturarven indgår som et strategisk element. En kommune kan f.eks. ønske at profilere sig med fokus på udvikling og beskyttelse af dens kulturarv. En kommune kan ønske at satse på turismeudvikling baseret på kulturarv. Eller en kommune kan have et særligt område med kulturarv, f.eks. en havn eller en industrikultur, som man ønsker at udvikle med bolig og erhverv med respekt for kulturarven.
 
Interesserede kommuner skal indsende en tilkendegivelse til Kulturarvsstyrelsen senest 9. december 2005. Blandt de interesserede vil Kulturarvsstyrelsen og Realdania vælge 10 kommuner, der inviteres til at indsende en egentlig ansøgning. De 3 nye kulturarvskommuner bliver udpeget til marts 2006. 

 

Yderligere oplysninger
Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 7226 5100, mobil 4046 7508
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666
De nærmere retningslinjer for forsøget fremgår af Kulturarvsstyrelsens hjemmeside www.kulturarv.dk eller ved at klikke her.