x

Med forelæsningsserien 'Architectural Engineering', igangsatte man et initiativ, der skulle øge kendskabet til en ny og anderledes måde at inddrage ingeniøren i selve formgivningsprocessen.

Ingeniøren skal uddannes til ikke blot at beregne dimensioner. Han skal også være forslagsstiller og deltage i selve formgivningsprocessen. 

En væsentlig inspirationskilde ved planlægningen af den nye uddannelse har været de idéer, der lå bag Mies van der Rohes virksomhed ved Bauhaus-skolen i Tyskland og ved Illinois Institute of Technology i Chicago. 

Det er også muligt at se ’Architectural Engineering’ som udviklet fra en tradition, hvor formgivningen sker med direkte integration af den tilgængelige viden om de teknologiske muligheder. Blandt repræsentanterne for den type arkitektur kan fremhæves værker af Buckminster Fuller, Pier Luigi Nervi, Frei Otto, Eladio Dieste, Santiago Calatrava. 

Forelæsningsserien blev gennemført i studieåret 2003 med 3 forelæsninger i foråret og 3 i efteråret.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2003
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2004
  • Støttebeløb
  • 2.2 mio. kr.

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}