x

Grosserens villa i nr. 40 ligger som kronen på værket i området omkring Bakkekammen i Holbæk – et område, der i dag står som arnestedet for stilretningen Bedre Byggeskik. Ejendommen og det store haveanlæg fra 1917 regnes for et af periodens og ikke mindst arkitekten Ivar Bentsens hovedværker fra perioden. Realdania By & Byg erhvervede ejendommen, der er fredet, for at sikre huset for eftertiden som et enestående eksempel fra stilperioden Bedre Byggeskik, der blev en forløber for modernismen.

Da en gruppe arkitekter og bygmestre med arkitekten Ivar Bendtsen i spidsen i 1915 tog initiativ til en helt ny arkitekturretning, skulle tiltaget vise sig at få overordentlig stor betydning for dansk bygningskultur. Gruppen ønskede at højne bygningskulturen, og de stiftede den landsdækkende forening ”Bedre Byggeskik”, der skulle arbejde for at bygge enkelt, fornuftigt og i god kvalitet med en klar sammenhæng mellem indretning, materialevalg og udseende. En sådan bygning er netop ejendommen på Bakkekammen 40 i Holbæk, der er tegnet af arkitekt Ivar Bentsen og opført i 1917. I såvel fremtoning som udførelse udgør ejendommen et af landets fornemste eksempler på arkitekturretningen Bedre Byggeskik.

Læs mere om tiden og stilen

Bakkekammen 40 står utroligt velbevaret og både hus og have er i dag fredet. Siden opførelsen i 1917 og frem til Realdania By & Bygs overtagelse 100 år efter, har huset været i samme families eje. Døre, fliser, skabe, malingslag og indretning er således ikke blot en autentisk oplevelse af arkitekt Ivar Bendtsens vision, men også et udtryk for resultatet af kvalitet og godt håndværk, som netop var omdrejningspunktet i Bedre Byggeskik-ideologien. Huset er samtidig en del af hele det villa-kvarter, som blev formuleret og i høj grad bebygget med huse tegnet af og tænkt af Ivar Bendtsen og kollegaen Marius Pedersen.

Bakkekammen 40 er opført af og til en af byens spidser, grosserer Julius Mortensen. Huset med have og udhuse er et enestående eksempel på det villa-byggeri, som pågik omkring århundredeskiftet, hvor borgerskabet rykkede ud af byen til grønnere områder. Husets indretning og planløsning fortæller samtidig historien om det sociale hierarki og den hverdag, som prægede livet og samfundet frem til tiden omkring 2. verdenskrig.

Læs mere om Realdania By & Byg

Ejendommen

Ejendommen er opført i svinget mellem Bakkekammen og Møllevangen på vejens højeste punkt, og fra den over 5.000 m2 store fredede, smukt anlagte og meget velbevarede have var der i sin tid - inden træer og buske voksede til - fri udsigt over Holbæk Fjord.

Huset består af en hovedbygning med stueplan, første sal og kælder på i alt 558 m2 samt sidebygninger med muret garage, stald og vognport, pavillon og redskabshus på i alt 121 m2.

Bag en lille grusbelagt forplads med stynede træer troner selve hovedbygningen: monumental, helstøbt og gedigen. Hele anlægget fremstår symmetrisk med garage, staldbygning og vognport til den ene side og et mindre havehus til den anden side. På begge sider er der lukket af med et hvidt stakit med indgang til haven på den ene side og indgang til gården på den anden side. Alle bygninger er opført i blank mur med trukket fuge mellem de gule teglsten, og tagene er lagt med røde falstagsten.

Indvendigt har huset alle karakteristika af en borgerlig villa: en stor hall med trappe til første sal, herreværelse, stue, spisestue, anretterrum, køkken med fadebur, tjeneste- eller køkkentrappe, billardstue, to badeværelser, fire soveværelser og værelse til husbestyrerinden. Kælderen er indrettet med et væld af rum til forråd, opbevaring, vasketøj samt værelse til tyende.

De semi-offentlige rum i stueetagen er malet i hver sin kraftige farve, mens hele første salen er holdt i lavendelblå.I garagen holdt grosserens Ford T, men der var naturligvis også plads til både heste og en karl i samme bygning. Havens mange rum indeholdt både pryd- og nyttehave, hvor høns gik rundt mellem frugttræer og grøntsager.

Arkitekt Ivar Bentsen

Arkitekt Ivar Bentsen (1876-1943) var søn af bygmester Andreas Bentsen. Uddannet 1899-1902 på Kunstakademiet i København, hvor han var professor fra 1923-40.

I 1911 opførte Bentsen sin egen tegnestue i kvarteret omkring Bakkekammen. Fire år efter tog han sammen med arkitekt Marius Pedersen og konservator Harald Munk initiativ til en Bygmesterskole i Holbæk, hvor håndværkere kunne lære at tegne og bygge danske huse efter den danske tradition. Skolen havde i begyndelsen til huse på Bakkekammen 50, og den blev et forbillede for lignende initiativer landet over.

I de følgende årtier stod Ivar Bentsen og Marius Pedersen bag størstedelen af nybyggeriet på Bakkekammen, herunder også ejendommen nr. 40, som regnes for at være et hovedværk blandt Ivar Bentsens bidrag til Bedre Byggeskik-perioden.

Ivar Bentsen var internationalt orienteret og skabte med en forenkling og rationalitet i det anonyme erhvervs- og boligbyggeri et nyt grundlag for arkitektur og bebyggelse; et grundlag, som tilgodeså en menneskelig dimension, og som havde dansk håndværkstradition som forudsætning.

Hans byggerier, hans engagement i samfundsdebatten og hans pædagogiske virke prægede mange arkitekters arbejde i et halvt århundrede.

Ivar Bentsen hørte til i kredsene omkring Den Fri Architektforening, Bedre Byggeskik, Dansk By-planlaboratorium og Kooperative Arkitekter. Blandt hans hovedværker hører udover Bakkekammen: Nordvestsjællands Elektricitetsværk i Svinninge (1913). Blågårds Plads i København (1912-16) sammen med billedhuggeren Kai Nielsen. Kunstindustrimuseet (1921-26) som han indrettede sammen med Kaare Klint i det tidligere Frederiks Hospital i København. Bakkehusene på Bellahøj (1921-23) i samarbejde med Thorkild Henningsen. Og dele af Blidahpark-bebyggelsen i Hellerup (1932-34). 

Ivar Bentsen modtog C.F. Hansen Medaljen i 1943.

Restaurering

Ejendommen har været i samme families eje siden opførelsen i 1917. I 2016 valgte bygherrens barnebarn at sælge ejendommen til Realdania By & Byg, som herefter gennemførte en restaurering af huset, der bl.a. skulle sikre husets mange bevarede historiske detaljer som fx de oprindelige Meissen-porcelænsfliser i køkkenet og badeværelset. Gennem udlejning sikres det fortsatte liv i og driftsgrundlag for ejendommen.

Ved Realdania By & Bygs overtagelse stod både hovedbygningen, sidebygningerne, havepavillonen og haveanlægget overordentligt autentisk i arkitekturen - både i forhold til bygningernes hele ydre samt i forhold til interiørerne. Der var kun foretaget ganske få ændringer af indretningen i de 100 år, huset havde eksisteret, bl.a. et nyere køkken i hovedbygningens stueetage og et tilføjet køkken i et gæsteværelse på første sal.

Ud over udskiftning af alle tekniske installationer var genopretningen koncentreret om udskiftning af et nyere køkken til ét traditionelt forrammekøkken i de oprindelige farver, og som designmæssigt harmonerede bedre med husets arkitektur. Derudover, tilbageføring af et gæsteværelse der med tiden var indrettet til køkken på første sal samt istandsættelse af alle indvendige overflader.

Lofter og vægge fremstår nu med den oprindelige farveholdning, og gulvene, der var afhøvlet og lysnet, står atter i den mørke tone, som ved husets opførelse. 

Også husets store have samt de udvendige funktionsbygninger og havepavillon har været under kærlig behandling, så de kan holde endnu 100 år.

Både huset, udhuse samt have er fredet.