x

Da en gruppe arkitekter og bygmestre i 1915 tog initiativ til en helt ny arkitekturretning, skulle tiltaget vise sig at få overordentlig stor betydning for dansk bygningskultur. Gruppen ønskede at højne bygningskulturen gennem bedre uddannelsesmuligheder for håndværkere, og de stiftede den landsdækkende forening ”Bedre Byggeskik”, der skulle arbejde for at bygge enkelt, fornuftigt og i god kvalitet og skabe klar sammenhæng mellem en bygnings indretning, materialevalg og udseende.

En sådan bygning er netop ejendommen på Bakkekammen 40 i Holbæk, der er tegnet af arkitekt Ivar Bentsen i 1916 og opført i 1917 som bolig for en af byens grosserer. I såvel fremtoning som udførelse udgør ejendommen et af landets fornemste eksempler på arkitekturretningen Bedre Byggeskik.
Ejendommen er opført i svinget mellem Bakkekammen og Møllevangen på vejens højeste punkt, og fra den over 5.000 m2 store fredede, smukt anlagt og meget velbevarede have var der i sin tid - inden træer og buske voksede til - fri udsigt over Holbæk Fjord.

Huset består af en hovedbygning med stueplan, 1. sal og kælder på i alt 558 m2 samt sidebygninger med muret garage, stald og vognport, pavillon og redskabshus på i alt 121 m2.

Bag en lille grusbelagt forplads med stynede træer troner selve hovedbygningen: monumental, helstøbt og gedigen. Hele anlægget fremstår symmetrisk med garage, staldbygning og vognport til den ene side og et mindre havehus til den anden side. På begge sider er der lukket af med et hvidt stakit med indgang til haven på den ene side og indgang til gården på den anden side. Alle bygninger er opført i blank mur med trukket fuge mellem de gule teglsten, og tagene er lagt med røde falstagsten.

Holbæk: Vugge for Bedre Byggeskik

At det netop er i Holbæk, at en af landets fineste eksempler på Bedre Byggeskik skal findes, er ingen tilfældighed. Da den nye arkitekturretning sprede frem i begyndelsen af 1900-tallet, kom den vestsjællandske by, og særligt området ved Bakkekammen, til at udgøre et særligt arnested for Bedre Byggeskik-bevægelsen i kraft af især arkitekterne Ivar Bentsen og Marius Pedersen.

I 1911 opførte Ivar Bentsen sin egen tegnestue i kvarteret omkring Bakkekammen, og i 1915 tog han sammen med arkitekt Marius Pedersen og konservator Harald Munk initiativ til en Bygmesterskole i byen, hvor håndværkere kunne lære at tegne og bygge danske huse efter den danske tradition. Skolen havde i begyndelsen til huse på Bakkekammen 50, og den blev et forbillede for lignende initiativer landet over.

I de følgende årtier stod Ivar Bentsen og Marius Pedersen bag størstedelen af nybyggeriet på Bakkekammen, herunder også ejendommen nr. 40, som regnes for at være et hovedværk i Ivar Bentsens bidrag til Bedre Byggeskik-perioden.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Galleri

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Ivar Bentsen

Ivar Bentsen (1876-1943), dansk arkitekt, søn af bygmester Andreas Bentsen. Uddannet 1899-1902 på Kunstakademiet i København, hvor han var professor fra 1923-40. Han overtog i 1907 sin fars håndværkerskole i Vallekilde og flyttede den i 1915 til Holbæk som Bygmesterskole.

Ivar Bentsen var internationalt orienteret og skabte med en forenkling og rationalitet i det anonyme erhvervs- og boligbyggeri et nyt grundlag for arkitektur og bebyggelse; et grundlag, som tilgodeså en menneskelig dimension, og som havde dansk håndværkstradition som forudsætning.

Hans byggerier, hans engagement i samfundsdebatten og hans pædagogiske virke prægede mange arkitekters arbejde i et halvt århundrede.

Ivar Bentsen hørte til i kredsene omkring Den Fri Architektforening, Bedre Byggeskik, Dansk By-planlaboratorium og Kooperative Arkitekter. I 1910'erne tegnede han bl.a. landbrugs- og skolebyggerier i Vestsjælland og boliger i Holbæk. Et tidligt hovedværk er Nordvestsjællands Elektricitetsværk i Svinninge (1913).

Sammen med billedhuggeren Kai Nielsen udformede han Blågårds Plads i København (1912-16), og med Kaare Klint indrettede han 1921-26 Kunstindustrimuseet i det tidligere Frederiks Hospital i København. Blandt Ivar Bentsens boligbyggerier er Bakkehusene på Bellahøj (i samarbejde med Thorkild Henningsen, 1921-23) og dele af Blidahbebyggelsen i Hellerup (1932-34). I Gentofte byggede han 1932-36 for Nordisk Insulinlaboratorium bl.a. Niels Steensens Hospital.

Ivar Bentsen modtog C.F. Hansen Medaljen i 1943.

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere

Restaureringen

Både hovedbygningen og sidebygningerne samt havepavillon og haveanlæg fremstår overordentligt autentisk i arkitekturen - både i forhold til bygningernes hele ydre samt i forhold til interiørerne. Der er kun foretaget ganske få ændringer af indretningen, bl.a. et nyere køkken i hovedbygningens stueetage og et tilføjet køkken i et gæsteværelse på 1. salen. Når arkitekter og håndværkere tager fat på restaureringen af den 679 kvm. store ejendom, vil der derfor kun være tale om mindre genopretninger.

Ud over udskiftning af alle tekniske installationer vil genopretningen koncentrere sig om udskiftning af de nyere køkkener til et eller flere køkkener, som designmæssigt harmonerer bedre med husets arkitektur, istandsættelse af alle indvendige overflader - lofter, vægge og gulve - samt gennemgang af alle ejendommens udvendige bygningsdele.

 

{{ title }}

{{ description }}