x

Genanvend Gården – ny hjemmeside giver inspiration til genanvendelse af gamle landbrugsbygninger

Pressemeddelelse

2. december 2009

I Danmark står omkring 30 mio. kvadratmeter bevaringsværdige landbrugsbygninger og forfalder – uden at bidrage aktivt til livet på gården og lokalsamfundet. Derfor lancerer Realdania i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret og Dansk Bygningsarv hjemmesiden genanvendgaarden.dk, som tilbyder ejerne inspiration, viden og gode råd til at komme i gang med at genanvende gården. I foråret 2010 udbygges hjemmesiden med en digital værktøjskasse, der tager udgangspunkt i ejernes forskellige situationer, ønsker og behov.

test

Genanvendelse er den bedste bevaringsstrategi
Landbrugsbygningerne er en vigtig del af kulturlandskabet i Danmark, og selvom det kan virke uoverskueligt at gøre noget ved de tomme bygninger, er der mange eksempler på ejere med lyst til at skabe noget, der har haft succes med at bruge deres bygninger som et aktivt led i en ny forretning.

"For os handler det om at bremse tabet af kulturhistoriske og arkitektoniske værdier på landet sammen med ejerne af gårdene. Derfor skal vi have brugbar viden og gode eksempler på genanvendte gårde frem i lyset, så det bliver tydeligere, hvordan der kan skabes nyt liv på landet og ikke mindst, hvordan bevaringshensyn og ny forretning kan gå hånd i hånd. Og velholdte bygninger - med liv i - kommer ikke blot ejerne til gode. De kan løfte hele lokalområdet, og styrke beboernes stolthed og tilknytning til det sted, de bor", fortæller Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Genanvend Gården er et formidlingsinitiativ fra Realdania, der gennemføres af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret.
Initiativet bygger videre på Realdanias kampagne ”Bevaringsværdige gårdejendomme – nye anvendelsesformer” fra 2003-2004, som samlede 234 kreative forslag til at gentænke bevaringsværdige gårde.

Fortæl os om gode eksempler
En vigtig del af Genanvend Gården er inspiration og formidling af gode erfaringer med at genanvende gårdbygninger til nye formål. Kontakt gerne Dansk Bygningsarv med gode eksempler på ny anvendelse af landbrugsbygninger, som kan være med til at inspirere andre ejere. Ring på telefon 33 33 99 10 eller skriv til genanvendgaarden@bygningsarv.dk 

genanvendgaarden.dk 

FAKTA

Baggrunden for Genanvend Gården
Der er ca. 60 mio. m2 funktionstømte landbrugsbygninger, og det vurderes, at ca. 30 mio. m2 af dem har kvaliteter, der er værd at bevare. Bygningerne har både en økonomisk og historisk værdi, og de er en vigtig del af kulturlandskabet i Danmark.

Funktionstømningen af landbrugets bygninger er både et problem for ejerne og for samfundet. For ejerne, fordi bygningerne ikke bidrager til driften og derfor ofte står og forfalder. Og for samfundet, fordi den store tomme bygningsmasse fylder op i landskabet og udgør en uudnyttet ressource. Det har medført et øget behov for revitalisering og genanvendelse af bygninger på landet.

Ny anvendelse af bygningerne kan skabe grundlag for, at ejerne har råd til at holde dem ved lige, bidrage til nyt liv på gården og skabe større ejerglæde. Også for omverden kan ny brug af de tidligere landbrugsbygninger have en positiv effekt.