x

Biernes Hus skal ligge i den sydlige del af Sundholm på Amager i København, og skabe et nyt fælles mødested, der knytter Sundholm sammen med boligkvartererne mod syd - omkring læring og bæredygtig honningproduktion. Københavns Bybi står for projektet i samarbejde med boligforeningen 3B.

Vi lader projektet præsentere sig selv, gennem fire spørgsmål:

Hvilket projekt er Biernes hus?

Biernes Hus tager udgangspunkt i bier, blomster, honning og bestøvning, og bliver et nyt unikt fællesskab og læringsrum i København. Biernes Hus vil løfte et udsat og overset Københavnsk kvarter med et hus, der kan forankre honningproduktion, bier og blomster i vores nærmiljø og lokalsamfund. Ved at inddrage lokale beboere, vil Biernes Hus skabe nye forbindelser på tværs af byens sociale lag, og medvirke til at forandre byens udseende, biodiversitet og sociale sammenhængskraft.

Hvorfor er projektet vigtigt for jer?

Biernes Hus vil gøre det muligt at skrive den næste kapital i udvikling af Bybi som organisation. Huset vil kunne inddrage flere mennesker, og gøre det muligt at skabe en stærkere effekt, både miljømæssigt og socialt. Derudover, ved at skabe huset på Sundholm, bliver det muligt at bidrage til Københavns historiske udvikling: fra arbejdsanstalt på kanten af byen til hub for den kommende grønne, cirkulærøkonomi.

Hvilket problem/udfordring vil I løse med dette projekt?

Det er afgørende at vi skaber miljøer, hvor både bestøvningsinsekter og og mennesker trives. Bier, honning og blomster vil være værktøj til at forbinde udsat boligområder med den omkringliggende by og vil understøtte et rum, hvor forskellige befolkningsgrupper kan mødes.

Hvad håber I på at få ud af dette udviklingsforløb?

Udviklingsforløbet vil gøre det muligt at søge dispensation fra den nuværende lokalplan, så Biernes Hus kan realiseres på Sundholm. Samtidigt, vil det finansiere de første skridt i inddragelse af lokalbefolkning.