x

En mangfoldig bydel 

Byboligerne i Køge Kyst indeholder både almindelige boliger og et bofællesskab for 50+ segmentet for at skabe en mangfoldig bydel. Bofællesskabet udgør en tredjedel af bebyggelsen og rummer en række faciliteter, der danner rammen om fælles aktiviteter for beboerne. Det er f.eks. fælles køkken, værksted og uderum. Bofællesskabet er udviklet i et samarbejde mellem PensionDanmark og Realdania som led i Realdanias indsats ’Rum og fællesskaber for ældre’, der har som mål at skabe rammer, der kan styrke livskvaliteten og være med til at forebygge ensomhed.

Interesseret i hverdagsfællesskabet Broen?

Ved Køge Kysts østlige længe er der opført 29 livsstilsboliger 50+, med fokus på nærvær, fællesskab og hjerterum i de moderne lejligheder. Her er det beboernes fælles ansvar at skabe det gode naboskab, hverdagens små ekstra tiltag og arrangere fælles arrangementer.

Læs mere om boligerne, kriterier for fællesskabet og se ledige boliger:

Bofællesskabet Broen 

En del af Køge Kyst

Det er første gang PensionDanmark bygger i Køge Kyst. Området har kobling til Køge by, vandet og strandengen, som er et attraktivt naturområde. Byggeriet på 80 boliger ligger i første række til stranden med udsigt over naturarealerne. Målet er et bæredygtigt byggeri med stærk arkitektur.

Værdiprogram for Boligfællesskabet Broen, Køge Kyst (udgivet maj 2018)

Broen - Bo med fællesskab og skøn natur (udgivet juli 2020)

Projektfakta

Areal: Bebyggelsen for hele byggeriet er på 6.750 m2 plus 2.400 m2 kælder og rummer 80 boliger, hvoraf de 29 ligger i Bofællesskabet Broen 
Rådgivende ingeniør: Orbicon
Entreprenør: Enemærke & Petersen
Jord og forureningsundersøgelser: Jord•Miljø
Bæredygtighedscertificering: DGNB i kategorien Guld
Indflytning: 2020