x

Internationale topøkonomer skal rådgive Realdanias boligøkonomiske videncenter

Pressemeddelelse

3. december 2009

Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter over de næste tre år, skal skabe bedre overblik over, indsigt i og debat om de boligøkonomiske problemer og udfordringer i Danmark. Videncentret har nu fået etableret et advisory board med tre internationalt anerkendte økonomer.

Det nye advisory board skal rådgive og sparre med sekretariatet for Boligøkonomisk Videncenter, og bidrage med informationer og overblik over de internationale tendenser på ejendomsmarkederne, i finansiering og de seneste forskningsmæssige bidrag indenfor boligøkonomien. Det vil desuden hjælpe med at identificere projekter, som videncentret kan formulere og placere hos eksterne samarbejdspartnere på læreanstalter og i forskningsinstitutioner.

Det nyetablerede advisory board er internationalt funderet, hvilket afspejler, at de problemer, som boligmarkedet står overfor, også er internationale. De tre medlemmer af advisory board er: 

  • Professor Torben M. Andersen, Danmark, Århus Universitet
  • Professor Christine Whitehead, England, London School of Economics 
  • Professor Peter Englund, Sverige, Stockholm School of Economics og Universiteit van Amsterdam

De tre økonomer har hver især givet markante bidrag indenfor økonomi – såvel gennem forskning og formidling som rådgivning til regeringer.

Torben M. Andersen er i den danske offentlighed kendt som tidligere overvismand og formand for Velfærdskommissionen.

Christine Whitehead er en af Europas førende og mest erfarne boligøkonomer. Hun er professor i boligøkonomi ved det prestigebetonede London School of Economics, og hun er direktør for et center for boligøkonomisk forskning tilknyttet University of Cambridge.

Peter Englund er i bredere kredse kendt som sekretær for komitéen, der uddeler Nobelprisen i økonomi. Han er internationalt en af de mest respekterede forskere indenfor boligøkonomi. Han er professor i bankvæsen og finansiering ved Stockholm School of Economics, og professor i ejendomsøkonomi ved Universiteit van Amsterdam i Holland.

”Med disse tre kapaciteter i Boligøkonomisk Videncenters advisory board vil centret stå stærkt i forhold til målet om at kvalificere debatten og medvirke til at bringe de faglige miljøer og interessegrupper på det boligøkonomiske felt sammen til gavn for samfundet og borgerne i Danmark”, udtaler adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania. 

FAKTA

CV for medlemmerne af det Boligøkonomiske Videncenters advisory board

Professor Torben M. Andersen
M.sc. fra London School of Economics 1981, lic.oecon fra Århus Universitet 1984, ph.d. fra CORE, Belgien i 1986.

Professor ved Århus Universitet fra 1989.

Tilknyttet en række internationale forskningsinstitutioner, CEPR (London), EPRU (København), IZA (Bonn), CES/IFO (München), Kiel Institute of World Economics, SNS (Stockholm) og Center for International Økonomi (Århus).

Torben M. Andersen var medlem af Det Økonomiske Råds formandskab 1993-1996, og ordførende formand (overvismand) for formandskabet 2001-2003. Formand for Velfærdskommissionen 2003-2005.

Fra 2007 medlem af den svenske vismandsinstitution. 2009 medlem af den norske regerings globaliseringsudvalg. Rådgivningsvirksomhed for den finske og canadiske regering samt for EU kommissionen.

Professor Christine Whitehead
Professor i boligøkonomi på London School of Economics og direktør for the Cambridge Centre for Housing and Planning Research siden 1990. Visiting professor på University of Glasgow.

Christine Whitehead har arbejdet med boligøkonomiske emner siden 1971, hvor hun formulerede den første økonometriske model for Storbritannien. Hun har et omfattende forfatterskab bag sig, og har fungeret som rådgiver for det engelske parlament.

Næstformand for den europæiske boligøkonomiske sammenslutning, ENHR.

I 1991 tildelt Order of the British Empire for sit arbejde for boligsektoren.

Professor Peter Englund
Doktorgrad i økonomi 1979.

Professor ved Uppsala universitet 1988-1998, professor i bankvæsen og finansiering ved Stockholm School of Economics fra 1998 og professor i ejendomsøkonomi ved Universiteit van Amsterdam. Visiting professor på Berkeley, University of California 1991-92.

Medlem af og sekretær for ”Kommittén for Sverigas Riksbanks pris i ekonomisk vetenskab til Alfred Nobels minna” (Nobelprisen i økonomi). 

Omfattende forskning og publikationer indenfor bolig- og ejendomsøkonomi. Forsker i dag i boligmarkedets mikrostrukturer samt i markedet for kontorbygninger.

Om Boligøkonomisk Videncenter
Boligmassen udgør halvdelen af det byggede miljø i Danmark med ca. 350 mio. m2, og Nationalbanken har opgjort den samlede danske boligformue til 3.500 mia. kr. Boligøkonomiens betydning i samfundet står derfor i kontrast til den ofte meget begrænsede fagøkonomiske interesse for og politiske debat om området.

Det er på denne baggrund, at det nye Boligøkonomisk Videncenter er etableret som et fagligt, upartisk og neutralt initiativ, der skal gennemføre en række aktiviteter, som kan være med til kvalificere den boligøkonomiske debat i Danmark.

Boligøkonomisk Videncenter vil medvirke til at give beslutningstagerne en hurtig og god information om boligmarkedets udvikling. Målet er derudover at give den enkelte borger en bedre forståelse af boligøkonomien i forbindelse med boliganskaffelse, belåning og konvertering af boliglån. Og endelig vil Boligøkonomisk Videncenter følge udviklingen, debatten og løsningsforslagene på de udenlandske boligmarkeder, der er særlig hårdt ramt af den finansielle krise.

Boligøkonomisk Videncenter består af et økonomisk-fagligt sekretariat, der bl.a. skal skabe en række faglige netværk og diskussionsfora. Sekretariatet vil løbende udarbejde mindre analyser og statistisk materiale om den boligøkonomiske udvikling. Herudover vil sekretariatet arrangere offentlige konferencer og høringer om forskellige aktuelle boligøkonomiske temaer og problemstillinger. Disse aktiviteter vil blive fulgt op med nyhedsbreve og artikler i dagspressen etc.

Den daglige ledelse af Boligøkonomisk Videncenter bliver varetaget af cand.polit. Curt Liliegreen.