x

Danskerne har lært af boligkrisen

Pressemeddelelse

15. april 2010

Danskerne bruger meget tid på at følge med i boligøkonomi og tager kritisk stilling til eksperternes udmeldinger om boligmarkedets udvikling. Det viser en omfattende undersøgelse, som Boligøkonomisk Videncenter, under Realdania, har gennemført sammen med Danmarks Statistik.

Det er nærmest blevet en national hobby at holde sig orienteret om boligmarkedet. 80 procent af danskerne følger i mindre grad, nogen grad eller høj grad med i udviklingen på ejerboligmarkedet.

Boligøkonomisk Videncenter har hyret Danmarks Statistik til at gennemføre to separate undersøgelser, dels af danskernes viden om boligøkonomi, dels af deres forventninger til den fremtidige udvikling på boligmarkedet. Og der tegner sig et billede af en befolkning, der forholder sig selvstændigt og kritisk til eksperternes forudsigelser af boligmarkedets fremtid, og som langt fra er så uvidende om boligøkonomiske forhold, som nogle eksperter måske har frygtet

Undersøgelsen viser, at danskerne ikke er naive, når det kommer til boligmarkedets fremtid. De tror på stort set uændrede boligpriser i det næste års tid. På fem års sigt tror et flertal, at boligpriserne vil stige, men ikke kraftigt. 57 procent tror, at boligpriserne om fem år vil være ”højere”, men kun 6 procent tror på, at boligpriserne bliver ”meget højere” end i dag. Altså en indikation af, at vi ikke er i fare for at få en ny større boligboble.

På samme vis giver et flertal på 66 procent af de adspurgte udtryk for, at de ikke ville udnytte en eventuel ny friværdi til belåning. Det tyder på, at danskerne er bevidste om, at en ny stigning i boligpriserne kan være midlertidig. Af dem, der ville foretage en belåning, vil mange udnytte provenuet til at skabe sig en reserve til uforudsete udgifter.

Forholdsvis mange danskere frygter, at de kan blive berørt af en tvangsauktion, og frygten overstiger også den reelle risiko. Det er et meget andet billede end tilbage i de sorgløse tider på boligmarkedet i 2005 og 2006.

Flertallet af de adspurgte, 72 procent, angiver den seneste tids udvikling i boligpriserne som den vigtigste forklaring på deres forventninger til boligpriserne. Den næstvigtigste faktor er Danmarks generelle økonomiske situation. På en tredjeplads kommer renteudviklingen og på en fjerdeplads udtalelserne fra de økonomiske eksperter.

Hele undersøgelsen kan frit hentes Boligøkonomisk Videncenters hjemmeside. Hovedresultaterne kan ses i centrets nyhedsbrev, der frit kan downloades på hjemmesiden.

Boligøkonomisk Videncenter vil følge op på undersøgelsen på kvartalsbasis.