x

Realdania har bevilget 1 mio. kr. til at skabe fornyet debat og ny viden om, hvordan en fysisk indsats kan vende udviklingen og forbedre livskvaliteten i udsatte boligområder.

En række udsatte boligområder i Danmark rummer kun boliger og ikke de øvrige funktioner, der gør et byområde levende og attraktivt.

Desuden er mange af områderne fysisk adskilt fra den omkringliggende by, hvilket forstærker oplevelsen af isolation og begrænser den enkelte beboers udfoldelsesmuligheder. Der skal tænkes nyt – muligvis helt anderledes – hvis udviklingen i de udsatte boligområder rundt om i landet skal vendes. Derfor igangsætter Akademisk Arkitektforening et projekt, der skal indhente nyere udenlandske erfaringer på området. Dermed vil den danske debat om arkitekturen og de fysiske omgivelsers sammenhæng blive styrket, ligesom man vil stå bedre rustet over for de sociale og kulturelle udfordringer, der findes i de udsatte boligområder. 

Arkitektur der forandrer

Niels Bjørn Bech-Danielsen

Arkitektur der forandrer – fra ghetto til velfungerende byområde

Gad, 2008

ISBN-10: 8712044393

ISBN-13: 9788712044390


 
Projektet blev indledt med en researchfase, der indsamlede ny viden og inspiration fra udlandet. Derefter blev der, på baggrund af det indsamlede materiale, afholdt en konference på Arkitektskolen i København. Konferencen satte fokus på arkitekturen i udsatte boligområder samt på, hvordan en fysisk indsats kan bidrage til at vende den negative udvikling. Den nye viden og bidragene fra debatmøderne er samlet i en publikation.

Projektfakta

Kontakt

  • Relaterede projekter

Relaterede projekter Se alle projekter

Social Kapital - videreudvikling

Cirkusmuseet i Hvidovre

Boligliv i balance

Hvad med dagslys?

{{ title }}

{{ description }}