x

Grundejerne bestemmer

Juelsminde ligger på en spids ud til havet. Det betyder, at det bliver en udfordring at beskytte hele området effektivt, og derfor skal der nødvendigvis prioriteres og træffes nogle svære beslutninger de kommende år. 

Dén situation kalder på omfattende inddragelse af borgere og interessenter, som skal bidrage til fælles løsninger og til etableringen af et digelag. Digelaget skal i samarbejde med vidensinstitutioner, visionsråd, arkitekter/planlæggere og kommunen komme med forslag til, hvad der skal etableres hvornår, og hvordan udgifterne skal fordeles mellem lodsejere. 

Resultatet bliver en strategiplan som giver svar på, hvordan byen kan tilpasses forskellige scenarier med en adaptiv højvandssikring. Sikringen skal kunne udbygges gradvist frem mod år 2100 i takt med at vi får mere og mere viden om, hvordan klimaforandringerne påvirker havvandstanden.

Resultat 

En helhedsorienteret og adaptiv strategiplan for højvandssikringen med konkrete bud på nye innovative løsninger.

Aktuel status (marts 2020)

Man er ved at få organiseringen på plads. Der er etableret en styregruppe, som har valgt et rådgiverteam til opgaven, og man er ved at stifte et digelag. 

Rådgivere

CFBO og A1  


Kontaktperson


Per Nørmark 

E-mail: Per.Normark@Hedensted.dk