x

Grundejerne bestemmer

Juelsminde ligger på en spids ud til havet. Det betyder, at det bliver en udfordring at beskytte hele området effektivt, og derfor skal der nødvendigvis prioriteres og træffes nogle svære beslutninger de kommende år. 

Dén situation kalder på omfattende inddragelse af borgere og interessenter, som skal bidrage til fælles løsninger og til etableringen af et digelag. Digelaget skal i samarbejde med vidensinstitutioner, visionsråd, arkitekter/planlæggere og kommunen komme med forslag til, hvad der skal etableres hvornår, og hvordan udgifterne skal fordeles mellem lodsejere. 

Resultatet er blevet en strategiplan, som giver nogle bud på, hvordan byen kan tilpasses forskellige scenarier med adaptive højvandssikring. Sikringen skal kunne udbygges gradvist frem mod 2100 i takt med, at vi får mere og mere viden om, hvordan klimaforandringerne påvirker havvandsstanden. Indtil oktober 2021 vil der, sammen med borgerne, blive arbejdet på at konkretisere løsningerne, med bistand af eksterne rådgivere.

Resultat 

En helhedsorienteret og adaptiv strategiplan for højvandssikringen med konkrete bud på nye innovative løsninger. Løsninger, som skal sigte mod højvandsbeskyttelse, men som måske også kan bruges på anden måde.

Aktuel status (marts 2021)

Arbejdet har været styret af et udvalg af lokale borgere fra byen. Styregruppen valgte i første omgang et team af rådgivere til at lave strategiplanen og er nu ved at vælge rådgivere, der skal udarbejde konkrete forslag til løsninger langs hele den 6 km. Lange strækning. Digelaget regnes med at blive stiftet i august 2021.

Rådgivere

CFBO og A1 til strategiplanen. Rådgivere til arbejdet indtil oktober er endnu ikke valgt.

Mere information

Se strategiplanen og videoer om planen på Hedensted Kommunes hjemmeside:

Hedensted Kommune

Kontaktperson

Per Nørmark 

E-mail: Per.Normark@Hedensted.dk