x

Byggeriets Evaluerings Center har i samarbejde med COWI og professor Bent Flyvbjerg fra Aalborg Universitet udarbejdet en rapport om ”Budgetafvigelser i kulturbyggerier i Danmark”.

Rapporten konkluderer blandt andet, at der har fundet budgetafvigelser sted, men ikke i samme målestok som forventet. Rapporten bygger på analyser af i alt 110 undersøgte kulturbyggerier, der er gennemført i perioden 2000 – 2007.

Rapporten konkluderer endvidere, at 75% af byggerierne er gennemført med en maksimal budgetoverskridelse på 10%, og at 40% af byggerierne er gennemført helt uden overskridelser eller ligefrem under budgettet.

Kulturbyggerier omfatter i undersøgelsen følgende fire kategorier:

  • Koncertsale, teatre og museer
  • Idrætshuse (svømme-, multi- og almindelige idrætshaller)
  • Kulturhuse (biblioteker, forsamlingshuse m.v.)
  • Bygninger til forskning og undervisning

Den gennemførte analyse har fokuseret på omfanget af afvigelser og ikke på årsagerne til disse. Resultaterne peger dog på, at budgetoverskridelserne blandt andet kan føres tilbage til bygherrernes projektændringer undervejs i projektforløbet, f.eks. i de tilfælde, hvor bygherren i løbet af byggeprocessen har fået bedre indsigt i behovene og på grundlag heraf vælger at gennemføre ændringer i byggeriet. Det bemærkes også, at budgetoverskridelser synes at være uafhængige af, om der afholdes arkitektkonkurrencer eller ej.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}