x

BydelsKilden er et nyt mødested i den sydlige del af boligområdet Bispehaven, hvor Aarhus Kommune ønsker at binde området sammen med de omkringliggende villakvarterer. Projektet er en del af puljen Fælles Rum.

Vi lader projektet beskrive sig selv, gennem fire spørgsmål:

Hvilket projekt er BydelsKilden?

Projektet skal fungere som mødestedet i bydelen, med afsæt i en gentænkning af gadekæret. Det er her mennesker, interesser og fællesskaber bindes sammen, og hvor det er tydeligt hvad der sker, hvor det sker og hvornår det sker. Mødestedet skal være et levende sted, som får folk til at slå en omvej for at "se hvad der rører sig" i området

Hvorfor er projektet vigtigt for jer?

Udviklingsprojektet er en central del af den kommende udvikling af bydelen, hvor den grønne kile, som projektområdet er en del, er et vigtigt greb. Samtidig ligger projektet i overgangen mellem det almene boligområde og villakvarteret på den sydlige side af vejen og har derfor en unik mulighed for at koble Bispehaven sammen med den omgivende bydel ved at for at binde bro både mentalt og fysisk.   

Hvilket problem/udfordring vil I løse med dette projekt?

Projektområdet ligger i dag ubrugt hen på kanten af Bispehaven og i overgangen til boligområdet på sydlige side af vejen. Der er derfor stort potentiale for at nedbryde den klare adskillelse mellem det almene boligområde og villakvarteret. Både ved fysisk at nedbryde overgangen og forbinde området med resten af den grønne kile, der løber ned igennem området via Klokkerparken og Åbypark, men også ved at skabe faciliteter og aktiviteter der skaber møder på tværs. Projektområdet ligger kun 4,2 km fra byens centrum, og rummer således også ud fra et by-strategisk perspektiv muligheder for at bringe byen ind i området.

Hvad håber I på at få ud af dette udviklingsforløb?

Forventningen til udviklingsforløbet er at få skabt klarhed over hvilke interessenter, funktioner og gennem hvilken organisering, det er muligt at skabe et mødested for bydelen. Tidligere involveringsforløb har vist behovet for et mødested, men den præcise programmering, disponering af arealer og organiseringen omkring har manglet afdækning, det er derfor ønsket igennem udviklingsforløbet at skabe klarhed over.