x

Dansk Center for Herregårdsforskning fortsætter

Pressemeddelelse

5. december 2007

Dansk Center for Herregårdsforskning har udsendt følgende pressemeddelelse: Dansk Center for Herregårdsforskning kan – med støtte fra Realdania på 1.175.000 kr. – videreføre sit arbejde de næste tre år. Centret, der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Nationalmuseet og Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, får derved mulighed for at fortsætte sit arbejde for at fremme kendskabet til de danske herregårdes kulturhistorie og udbygge indsatsen for at producere praktisk anvendelige forskningsresultater, der kan bidrage til at skabe nyt liv i herregårdenes bygninger.

Realdania har de seneste år støttet flere initiativer på herregårdsområdet, og med den netop bevilligede støtte vil Dansk Center for Herregårdsforskning kunne bidrage til at forank-re denne indsats i en endnu stærkere faglig og formidlingsmæssig tradition.

Ambitionen er at sikre bæredygtigheden i den byggede kulturarv, og i forlængelse heraf vil Dansk Center for Herregårdsforskning de kommende tre år arbejde på at kvalificere og nuancere den danske debat og undersøge alternative tilgange til bevaringen af den del af den byggede kulturarv, som udgøres af herregårdene. Gennem oprettelsen af nye forsknings- og formidlingsinitiativer vil Centret forsøge at anvise og udvikle nye veje for anvendelsen af herregårdenes bygningsmasse og kulturelle værdier og derved bidrage til at sikre herregårdenes fremtidige bæredygtighed.

”I kraft af vores hidtidige forskning og et stort tværfagligt netværk har Centret i de forløbne år etableret sig som et videnscenter, når det drejer sig om de danske herregårdes kultur- og arkitekturhistoriske rødder. Med den nye bevilling får vi mulighed for at udnytte vores kompetencer og viden til fordel for andre projekter på herregårdsområdet, og derved kan vi – forhåbentligt – bidrage til at øge både befolkningens kendskab til om herregårdsområdet og sikre, at herregårdene også fremover indgår i en meningsfuld samfundsmæssig og økonomisk sammenhæng”, udtaler bestyrelsesformand Britta Andersen.

Yderligere information

Bestyrelsesformand
Britta Andersen
Gammel Estrup – Herregårdsmuseum
T
elefon 8648 3001 

Projektleder Christian Andersen, Realdania, telefon 70116666