x

Realdania støtter etableringen af Dansk Center for Herregårsdsforskning

Pressemeddelelse

18. marts 2004

Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum etablerer i samarbejde med Aarhus Universitet og Nationalmuseet ”Dansk Center for Herregårdsforskning”. Centeret har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdenes kultur og historie. Fonden Realdania støtter centret med 1 mio. kr., Aarhus Universitet med et tilsvarende beløb og Kulturarvsstyrelsen med 610.000 kr. over en periode på tre år.
 

De danske herregårde er blandt vore vigtigste kulturmiljøer. Udover hovedbygninger omfatter gårdene bl.a. avlsbygninger, møller, parker, alleer og arbejder- og funktionærboliger. Herregårdene omfattede også et produktionslandskab med mark, eng og skov, og i århundreder udgjorde de et administrativt, økonomisk og socialt center for meget store dele af befolkningens liv – fra godsbesidderen til tyende og fæstebønder.

Dansk Center for Herregårdsforskning skal medvirke til at øge befolkningens generelle kendskab til herregårdsmiljøet herhjemme og skabe større forståelse for det nødvendige i at bevare herregårdsanlæggenes helhed. Centeret skal på flere måder fremme forskning i betydningen af herregårdsmiljøernes forskellige elementer og det kulturelle liv, der foregik på og med udgangspunkt i herregårdene.

Fra begyndelsen vil centret danne rammen om konferencer, hvor forskere fra ind- og udland bringes sammen. Gennem etablering af netværk af forskere og andre herregårdsinteresserede er det planen, at centret skal virke som koordinator, katalysator og iværksætter af forsknings- og udredningsprojekter inden for området.

Indlæg fra konferencerne og andre forskningsresultater vil blive udgivet både i egentlige publikationer og på internettet, hvor der også etableres en elektronisk portal om danske herregårde. Her gøres f.eks. ældre billeder, bygningshistorie, ejerrækker og skriftligt kildemateriale af forskellig slags tilgængeligt.

I tilknytning til centeret opslås et ph.d.-stipendium ved Aarhus Universitet, således at der kan skabes dynamik indenfor forskningsområdet. En styregruppe bestående af repræsentanter fra bl.a. Nationalmuseet, Aarhus Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum udstikker de overordnede rammer for centerets virke.

”Det nye center for herregårdsforskning er et væsentligt bidrag til koordineringen og formidlingen af viden om de danske herregårde, der er en vigtig del af vores historiske arv”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania.

Yderligere information

Museumsdirektør Britta Andersen, Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum, telefon 8648 3001 

Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, telefon 70116666 

Arkitekt, MAA Ebbe Keld Pedersen, Kulturarvsstyrelsen, telefon 72265100