x

Database med ejendomsstatistik

Ejendomsforeningen Danmark har opbygget en database med ejendomsstatistik. Realdania har støttet med 1 mio. kr.

Det statistiske materiale om ejendomssektoren i Danmark er i dag uoverskueligt og ofte vanskeligt tilgængeligt. Vi har derfor støttet opbygningen af en central database, der kan bidrage til at fremme produktivitet og konkurrencevilkår ved at gøre eksisterende viden i ejendomssektoren mere synlig og sammenhængende.

Den danske ejendomssektors rammebetingelser er i høj grad fastlagt ved politiske beslutninger, og for at disse skal kunne træffes på den bedst mulige baggrund, var der behov for en generel, fyldestgørende og almen tilgængelig database af høj kvalitet, med oplysninger om sektorens struktur, økonomi og markedsforhold.

Databasen bygger på offentlig statistik, Ejendomsforeningen Danmarks eget materiale samt data fra andre brancheorganisationer og netværk. Desuden er der indhentet supplerende materiale i samarbejde med ejere, mæglere, realkreditinstitutioner samt offentliggjorte tal fra Oline-Lokalebørs Statistikken og Dansk Ejendomsindeks.

Databasen er tilgængelig via Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2004
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2006
  • Støttebeløb
  • 1 mio. kr.

Kontakt

  • Nyheder

{{ title }}

{{ description }}