x

Ny database giver øget overblik over ejendomsmarkedet

Pressemeddelelse

9. september 2004

Ejendomsforeningen Danmark etablerer nu en ny ejendomsøkonomisk database. Databasen vil give aktørerne bedre muligheder for at analysere det danske ejendomsmarked, lige som den vil skabe et bedre grundlag for den politiske debat om hele ejendomssektoren.

Formålet med etableringen af Ejendomsforeningen Danmarks nye ejendomsøkonomiske database er flerstrenget: Der er et stort – men udækket behov – blandt markedets aktører for et mere samlet og statistisk dækkende grundlag. Desuden vil et mere eksakt statistisk materiale betyde, at beslutningstagerne – herunder i den politiske verden – får et bedre værktøj til at kunne træffe de rigtige beslutninger. 

”Det er vigtigt for aktørerne på ejendomsmarkedet at have adgang til oplysninger om sektorens struktur, økonomi og markedsforhold. Det giver de bedste muligheder for at analysere udviklingstendenser for den danske ejendomssektor - tendenser, der skaber enten muligheder eller trusler for aktørerne. Hertil kommer, at stadig flere af erhvervsudøverne i ejendomssektoren ønsker at ’benchmarke’ sig i forhold til relevante sammenligningsnøgletal for økonomi og effektivitet. Dette kræver righoldige data af høj kvalitet,” siger direktør Rolf Norstrand, Ejendomsforeningen Danmark.

Han påpeger, at den statistiske belysning af den danske ejendomssektor i dag er ufyldestgørende og ofte vanskelig tilgængelig. Brancheorganisationer og andre netværk indsamler data til specifikke formål – men dette sker på en måde, der gør det vanskeligt at få et generelt overblik. Desuden indsamler Danmarks Statistik data på området, men disse er ikke omfattende.

Et andet og vigtigt motiv for etableringen af databasen er, at den danske ejendomssektors rammebetingelser i meget høj grad er fastlagt ved politiske beslutninger. Det er derfor af afgørende betydning, at beslutningerne træffes på baggrund af mest mulig viden på området.

”I den politiske debat cirkulerer ofte udsagn, der ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Og det er vores klare opfattelse, at der både blandt politikere og erhvervets udøvere er et udbredt ønske om at gøre det bedre. Dette ønske imødekommer vi med den nye database,” siger Rolf Norstrand.

Fakta om databasen 

Den nye ejendomsøkonomiske database vil bygge på følgende:

  • Data fra offentlig statistik, der er tilgængelig eller kan købes som specialudtræk fra Danmarks Statistik og eventuelt fra ministerier.
  • Data fra Ejendomsforeningen Danmarks eget materiale fra Dansk Ejendomsindeks (IPD) og Oline-Lokalebørs-statistikken for ledige erhvervslokaler.
  • Data fra andre brancheorganisationer og netværk.
  • Herudover vil den foreliggende statistik blive suppleret af spørgeskemaundersøgelser og anden indsamling af statistiske oplysninger.
Opbygningen af databasen vil strække sig over årene 2004 – 2006 og er blevet muliggjort med støtte fra to fonde – Fonden Realdania og Aase og Ejnar Danielsens Fond.

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
Adm. direktør Rolf Norstrand, Ejendomsforeningen Danmark – tlf. 33 12 03 30

Ejendomsforeningen Danmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom

{{ title }}

{{ description }}