x

På Dansk Arkitektur Center - frem til marts 2006 - præsenteres visionen for en helt ny type byggevirksomhed. Seks af branchens største aktører har på opfordring udviklet et konkret bud på, hvordan det eksisterende marked kan gentænkes, og hvordan forbrugeren kan få adgang til billigere og bedre byggeri.

Udstillingen viser, at innovation inden for byggeriet er vejen frem. Vi skal udvikle nye produkter, og vi skal arbejde frem mod at standardisere byggeprocessen og nytænke den måde, hvorpå byggeriet er organiseret, herunder tænke på tværs af de traditionelle fag.

Der tegnes et billede af en fremtid, hvor alle byggeriets aktører står sammen og hjælper hinanden med gennemførelsen af disse initiativer, så byggeriet kan skabe en udvikling, hvor kun det mest værdifulde overlever. Det er dansk byggeris fremtid og et dansk byggeri, der kan klare sig i international konkurrence.

DIN har som vision, at 80% af fremtidens byggeri skal bestå af masseproducerede udskiftelige byggeelementer - radiatorer, vinduer, betonelementer og døre, samt at der kan skabes bæredygtigt byggeri til en krone pr. kvadratmeter, så startprisen på et byggeri ikke længere er noget, man taler om.

Med en finansiering på bare en krone pr. kvadratmeter og et fast abonnement på driftsydelser er det ikke længere anlægsprisen, men kvalitet, drift og bæredygtighed der er afgørende for forbrugeren og samfundet.

Med andre ord indeholder visionen et konkret bud på en hel del af det, som byggeriet ikke kan prale af i dag.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere