Dronningens Bastion

Er lokalområdet indrettet rigtigt, kan det inspirere til et aktivt og sundt hverdagsliv? I samarbejde med landets kommuner vil Lokale og Anlægsfonden og Realdania sætte en ny dagsorden for, hvordan det byggede miljø kan give os lyst til at røre os mere i hverdagen.

Projektet er placeret på Fredericia Voldanlæg og tager derfor udgangspunkt i voldanlæggets historie og dets funktion som forsvarsanlæg samt i de fysiske udfordringer, der er forbundet med angreb og forsvar. På voldanlægget etableres der en række forbindende ruter og tre aktivitetszoner, der giver udfordring og inspiration til alle.

Aktivitetszonerne består af: Dæmningen, et trædæk ved voldgravens vandoverflade med vandaktiviteter og læring, Bermen med afskårne stubbe og træstammer til aktiviteter, samt Fortdækket, der er en frizone for spil, leg og ophold. Desuden placeres tre forskellige slags stiger i terrænet: Puls-stiger i forskellig udformning,  der via lys signalerer pulsen hos den klatrende, Storm-stiger til for eksempel at ”storme”, bestige og forcere voldens stejle skråninger, samt en Stormbro over voldgraven.

Se projektforslaget her

Læs Syddansk Universitets evaluering af Dronningens Bastion

En god omvej

Projektet er en del af kampagnen "En god omvej" der sætter fokus på, hvordan fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv med fokus på bevægelse i det fri, lige der hvor man bor eller færdes i det daglige. 

I alt er ni projekter blevet udvalgt til realisering. Du kan læse mere om kampagnen og de øvrige projekter på Realdanias hjemmeside.

Projektfakta

Kontakt

  • Kort

Kort

Nørre Voldgade 50
7000 Fredericia

{{ title }}

{{ description }}