x

Mod nye bavnehøjder

Pressemeddelelse

29. juni 2015

Skanderborg Kommune har sammen med Ejer Bavnehøjs Venner og Realdania nu besluttet at gennemføre et projekt, der skal udvikle området omkring Ejer Bavnehøj. Stedets særlige karakter som historisk samlingspunkt og den smukke natur omkring skal fremhæves, så Ejer Bavnehøj for alvor kommer på landkortet og kommer flere besøgende til gode som national attraktion.

Det nye Ejer Bavnehøj kommer til at omfatte flere forskellige ting. Blandt andet skal der indrettes et moderne forsamlingsområde, hvor der for eksempel kan afholdes folkemøder og mindre koncerter. Genforeningsstenen skal placeres et nyt sted, der udstiller den historiske sten på værdig vis. Området omkring Genforeningstårnet skal også gøres mere synligt, så det bliver et lysende ikon i landskabet. Derudover skal der indrettes et område til fordybelse, hvor der er ly og læ, og der skal anlægges flere stier i områder, så det bliver lettere at bevæge sig rundt og nyde det smukke landskab.  

Hvordan de forskellige dele af projektet konkret kommer til at se ud vil blive afgjort senere på året, når vinderen af en arkitektkonkurrence er fundet. Vinderprojektet forventes realiseret i løbet af det kommende år, så det nye Ejer Bavnehøj efter planen kan indvies i slutningen af 2016.

I fællesskab med Skanderborg Kommune og de lokale ildsjæle Ejer Bavnehøjs Venner, der også bidrager med frivillig arbejdskraft, vil der i alt blive investeret 2,95 mio. kr. i det nye Ejer Bavnehøj. Realdania bidrager til projektet med 2,3 mio. kr.

Forud for bevillingen ligger et målrettet samarbejde om en fælles vision for det nye Ejer Bavnehøj. Visionen blev født efter, at kommunen i 2013 opkøbte de sidste arealer på toppen af bjerget, for at beskytte natur- og kulturværdierne. Dermed var vejen banet for en fremsynet helhedsplan for området, og Realdania hjælper nu Skanderborg Kommune med at realisere helhedsplanen og dermed gøre drømmen om det nye Ejer Bavnehøj til virkelighed.

Citater:

Borgmester i Skanderborg Kommune Jørgen Gaarde siger: ”Vi er fantastisk glade for det frugtbare samarbejde vi har med Realdania og Ejer Bavnehøjs Venner om at forvandle Ejer Bavnehøj til Danmarks smukkeste og mest betydningsfulde højdepunkt. Fællesskabet og naturen ligger nemlig vores hjerte meget nært i Skanderborg Kommune. Vi ønsker nu at løfte Ejer Bavnehøj op til et nationalt og internationalt fyrtårn for disse to centrale danske værdier.”

Programchef Christian Andersen siger: ”Ejer Bavnehøj har et stort stedbundet potentiale og en stor attraktionsværdi med den smukke placering i Søhøjlandet. Realdania har tidligere støttet ankomstområdet, som er blevet etableret på stedet. Derfor er det også naturligt, at vi nu støtter realiseringen af planen for et nyt Ejer Bavnehøj. Det vil udvikle området yderligere med den respekt, som det fortjener.”

Turistchef Marianne Purup, VisitSkanderborg siger: ”Ejer Bavnehøj er en unik portal til Søhøjlandet, og det første man ser, når man nærmer sig ad E45. Derfor er det også skønt, at Realdania vil støtte visionen om en helt ny indretning og landskabsformidling deroppe på toppen af Ejer Bjerge. På den måde kan en gammel, elsket turistattraktion få helt nyt liv og blive til en moderne naturattraktion med oplevelser for alle.

Pressemeddelelsen er udsendt af Skanderborg Kommune.