x

Verdenspladsen er et vigtigt samlingspunkt i omdannelsen af Gellerup og centrum for Aarhus' kommende Sports- og kulturcampus. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening vil med projektet "En tryg og levende Verdensplads" sikre at den kommende Verdensplads bliver et rart og trygt mødested for områdets beboere.

Vi lader projektet beskrive sig selv, gennem fire spørgsmål:

Hvilket projekt er En levende og tryg Verdensplads?

Verdenspladsen bliver det fysiske centrum i Aarhus kommende Sports- og Kulturcampus og det centrale samlingspunkt i det omdannede Gellerup.

Foruden Verdenspladsen består Sports- og Kulturcampus består af to bebyggelser:

  1. Ét byggeri, som rummer et bibliotek, beboerhus, kulturproduktionslokale og et sundhedsklinik.
  2. Et bevægelseshus med klatrefaciliteter, Cirkus, Gøglerskole og klubhusfaciliteter. Hertil kommer to udendørs faciliteter i form af en kunstgræsbane og den nye bypark i Gellerup.

Visionen for Verdenspladsen er, at pladsen gennem sin udformning og indretning får den afgørende funktion at binde bebyggelserne i Sports- og Kulturcampus sammen, skabe sammenhæng med det øvrige område i Gellerup og samtidig være Sports- og Kulturcampus’ centrum med selvstændige funktioner og aktiviteter.

Kernen i projektet En levende og tryg Verdensplads er dialog omkring udvikling af pladsen med beboere, brugere og kommende gæster – med særlig vægt på ønsker og ideer til funktioner og indretning, som understøtter, at Verdenspladsen bliver et levende sted, som afspejler og smelter sammen med det liv, der udspiller sig i husene omkring pladsen. Pladsen skal være et trygt og levende sted at opholde sig og færdes.

Hvorfor er projektet vigtigt for jer?

Verdenspladsen udgør sammen med den øvrige Sports- og Kulturcampus et centralt element i Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Formålet med helhedsplanen er at udvikle bydelen fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel. Det sker gennem omfattende fysiske forandringer og en social indsats, som sammen skal sikre, at området bringes på linje med resten af Aarhus. Fokus er på at løfte bydelen på parametre som tryghed, sundhed, beskæftigelse, indkomst, uddannelse, samt børn og unges trivsel, således at beboerne har de samme muligheder, rammer og vilkår som borgere i resten af byen.

Visionen for Verdenspladsen er, at den gennem sin fysiske indretning udgør en tryg ramme, som indbyder til aktiviteter, ophold og spontane møder mellem mennesker. At det bliver et sted, hvor sunde relationer og fællesskaber opstår. Et sted, som binder bydelen sammen og åbner Gellerup op for resten af Aarhus.

Hvilket problem/udfordring vil I løse med dette projekt?

Med projektet ønsker vi at finde svar på, hvordan vi får skabt en plads, som er mere end en fysisk plads eller et ”mellemrum” mellem bebyggelserne i Sports- og Kulturcampus. Hvordan får vi skabt en plads, som er et trygt og levende sted med mange aktiviteter og dermed i sig selv udgør en attraktion og en aktivitetszone på linje med de indendørs faciliteter? Hvordan kan vi med andre ord understøtte, at ”mellemrummet” bliver til et ”rum”?

Hvad håber I på at få ud af dette udviklingsforløb?

Med udviklingsforløbet håber vi at blive klogere på, hvordan vi gennem den fysiske indretning og involvering af kommende brugere og gæster kan skabe en tryg og levende plads med mange aktiviteter. En plads som i sig selv bliver en attraktion, og som sammen med det øvrige Sports- og Kulturcampus tiltrækker en bred skare af besøgende – både beboere i området, fra omkringliggende bydele og det øvrige Aarhus.