x

Start på byggeriet af Faaborg Havnebad og Blåt Støttepunkt

Pressemeddelelse

10. april 2013

I dag kl. 14.00 tages det første spadestik til Faaborg Havnebad og Blåt Støttepunkt for søsport, og det næste års tid vil håndværkere rumstere på pladsen mellem Faaborg busstation og havnen.

test

Kommunen har indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Mogens Pedersen Nyborg A/S om at anlægge havnebadet og støttepunktet.

Havnebadet inviterer byens og omegnens borgere og forhåbentlig mange turister til at lege og bevæge sig i øhavet. Børnefamilier kan boltre sig og bade i et aflukket børnebassin. Store børn kan springe ud fra broen, og motionssvømmere kan tage baner langs en distancemarkering.

Det Blå Støttepunkt kommer til at rumme funktioner for klubber, som ønsker at udnytte øhavets muligheder. Kajakker kan for eksempel sættes i vandet fra flydepontoner, og vinterbadere kan tage en dukkert fra en bred trappe og bagefter få varmen i saunaen. For dykkere bliver støttepunktet ideelt som afsæt for udforskning af øhavet under overfladen.

Ønsker man ikke at springe i bølgerne, kan man nyde udsigten over øhavet og færgernes ankomst og afgang fra toppen af bygningerne.

Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt anlægges i et samarbejde mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Faaborg-Midtfyn Kommune. Byggeriet er tegnet og projekteret af JDS Architects i samarbejde med KLAR arkitekterne, Creo Arkitekter og Ingeniørfirmaet Sloth-Møller.

FAKTA

Arkitektens tanker

Arkitektonisk skal byggeriet understrege promenadeforløbet ved Langelinje, og den klassiske træbadebro er udgangspunktet for indretningen. Anlægget er et landskab af kanter, flader, ramper, trin og terrasser, der ikke bare kan benyttes til badning og vandsport, men også vil inspirere til bevægelse, leg og ophold.

Arkitektonisk skal byggeriet understrege promenadeforløbet ved Langelinje, og den klassiske træbadebro er udgangspunktet for indretningen. Anlægget er et landskab af kanter, flader, ramper, trin og terrasser, der ikke bare kan benyttes til badning og vandsport, men også vil inspirere til bevægelse, leg og ophold.

 
Et havnebad bliver til

Tankerne om projektet begyndte at spire i 2010. Med økonomisk tilsagn om medfinansiering fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden mundede idéen ud i en arkitektkonkurrence. Fem arkitekter præsenterede deres bud på det nye havnebad, og en dommerkomite bestående af politikere, fagdommere, Realdania og Lokale og Anlægsfonden pegede på JDS Architects som det vindende hold.

Herefter fulgte måneder, hvor arkitekter og ingeniører tilpassede projektet, mens kommunen forhørte sig hos diverse myndigheder og fik de nødvendige godkendelser. Undervejs er de kommende brugere af anlægget og fondene blevet inddraget i projektet, og deres ønsker og krav er i videst mulig omfang blevet imødekommet.

I december 2012 blev projektet sendt i udbud, og i dag - den 10. april - er projektet så klar til første spadestik.