Fæstningskanalen

Borgere og turister i hovedstadsregionen kan se frem til en attraktion, som forener dramatisk danmarkshistorie med enestående naturoplevelser. Det vil blive resultatet af et ambitiøst projekt, der skal revitalisere Københavns Befæstning i løbet af de næste tre til fem år.

Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen ønsker at igangsætte en udviklingsproces, der kan revitalisere Københavns Befæstning til en attraktion i verdensklasse. Processen skal sikre, synliggøre og give adgang til kulturarven, landskabet og friluftslivet, der knytter sig til fæstningsanlægget.

Fæstningskanalen er en anden del af Københavns Befæstning og navnet på den kanal, som i årene 1886 til 1888 blev gravet frem fra Furesøen til Ernelund, for at kunne levere vand til de planlagte oversvømmelsesområder. Kanalen er fuldstændig bevaret fra Furesøen til Lyngby Sø og fra Lyngby Sø til Lyngby Hovedgade.

I tilfælde af krig ville man åbne Fæstningskanalens sluses ved Frederiksdal og Ernelunden, og lukke Lyngby Sø’s afløb gennem Mølleåen. Furesøens vand ville så løbe ud og fylde bassinerne. Desuden skulle der ledes vand gennem kanalen og Gentofte Sø til Utterslev Mose. På den måde ville København blive beskyttet af en sammenhængende vandspærring fra Køge Bugt til Utterslev Mose og derfra til Øresundskysten ved Klampenborg.

Hvidørebækken i Gentofte var en del af det område, der skulle oversvømmes i tilfælde af krig. I forbindelse med projektet Københavns Befæstning er Hvisørebækken blevet retableret som en synlig del af fæstningskanalen i et åbent forløb fra Ernelunden til Klampenborg Galopbane.

Projektfakta

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Fæstningskanalen, 2800 Kongens Lyngby

Relaterede projekter Se alle projekter

Svaneke Rådhus

Charlottenlund Fort

Dansk Forfatterforenings lokaler

Hammersholm Helleristningsfelt

{{ title }}

{{ description }}