x

FAGRE NYE BY - et visuelt debatoplæg på DAC

Pressemeddelelse

3. juni 2005

København er under stadig udvikling og forvandling. Gamle bydele ændrer udtryk og får ny identitet, og helt nye byområder skyder op og tages i brug. Men hvordan sikrer vi - politisk, administrativt, organisatorisk og fagligt, at de nye bydele bliver attraktive og positive tilskud til den eksisterende by? Hvilke redskaber og processer skal vi benytte os af for at sikre høj arkitektonisk kvalitet og levende bydele med plads til mangfoldighed og oplevelser?

Eksempler på ny by 


I takt med at København udvider sig, er byggeriets parter - så som grundejere, bygherrer, byplanlæggere, og arkitekter - i stigende grad begyndt at interessere sig for, hvordan man undgår, at nye byområder bliver øde og forladte uden sjæl og liv.

Den 9. juni offentliggør Dansk Arkitektur Center (DAC) det visuelle debatoplæg FAGRE NYE BY, der med fokus på Ørestad og Nordhavn giver konkrete eksempler på, hvordan man i dag søger at planlægge ny by, så områderne bliver så dynamiske og tiltrækkende som muligt. Med FAGRE NYE BY præsenteres de visioner og udfordringer, vi står overfor ved udviklingen af København.

”En af udfordringerne ligger i at blive bedre til at håndtere byens mange offentlige rum, som de levnende organismer, de bør være. Det er vigtigt at skabe steder i byen, hvor vidt forskellige mennesker har lyst til at mødes, og hvor man har plads til at udfolde livet i byen - det, som skaber livskvalitet i et område”, siger adm. direktør Flemming Borreskov fra Fonden Realdania.

Platform for visioner 

Det visuelle debatoplæg FAGRE NYE BY skal fungere som en platform, hvor interessenter og aktører kan mødes og udveksle idéer. 
FAGRE NYE BY har fokus på den kommende udvikling i Århusgadeområdet i Nordhavn, der som nyt byområde endnu er i sin spæde vorden. Formålet er at skabe en tættere dialog mellem bygherrer, arkitekter og andre aktører, så processen frem mod det realiserede nye byområde bliver mere dynamisk og integreret.
Med åbningen af FAGRE NYE BY markeres også åbningen af den 6. europæiske byplanbiennale, hvor byplanlæggere, politikere og borgmestre fra både det vestlige og østlige Europa deltager i en konference, der løber d. 9. - 11. juni. 

Tværfaglighed 

FAGRE NYE BY giver desuden indblik i en række af de værktøjer, der er blevet brugt i forbindelse med udviklingen af Ørestad. Et eksempel på en arbejdsmetode er de parallelopdrag, som er blevet til på initiativ af Copenhagen X. Tværfaglige grupper bestående af eksempelvis sociologer, kunstnere, arkitekter og landskabsarkitekter kommer hver især med et bud på en given opgave. De forskellige bud diskuteres på tværs, og det giver en mangfoldighed af idéer til hver gruppe at arbejde videre udfra. Ligeledes vises de udviklede designmanualer, plejeplaner, initiativgrupper og andre udviklingsredskaber, der er anvendt undervejs.
Et andet eksempel er de byrumsanalyser, der er udviklet af Gehl Architects. Her tager man udgangspunkt i, hvordan særlige forhold for skygge, sol, læ og vind gør en velkendt plads som Skt. Hans Torv rar at opholde sig på - og hvad der gør, at folk andre steder søger væk.
FAGRE NYE BY er lavet i samarbejde med Fonden Realdania.

Gratis adgang
Åben 10. juni - 21- august. Mandag-søndag 10-17.

For yderligere information kontakt Dea Engberg, DAC: telefon 32 64 54 55, mobil: 21 74 16 26

{{ title }}

{{ description }}