Forsømte bygninger i danske byer

Kan man give et ansigtsløft til det offentlige rum ved at sætte et enkelt hus i stand? Det spørgsmål vil Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Realdania By & Byg i de kommende år forsøge at give svar på med et nyt eksempelprojekt.

I byer over hele landet er der mange fine og ofte historiske byrum. Mange er velbevarede og med til at stimulere detailhandel, turisme og bosætning. Men nogle steder kan der være behov for et lille løft. En enkelt bygninger er måske gennem årene forsømt, eller en bygning har et udtryk, som kunne passe bedre ind i sammenhængen. Denne udfordring er grundlaget for Landsforenin-gen for Bygnings- og Landskabskultur og Realdania By & Bygs projekt ”Forsømte bygninger i danske byer”. 

Vi er fælles om bygningsarven 

I projektet vil Realdania By & Byg købe1-3 ejendomme og ombygge dem, så de igen bidrager til det samlede byrum. Erfaringerne skal omsættes til et inspirationskatalog, der viser, hvordan små indgreb kan gøre en positiv forskel til gavn for byer og borgere over hele landet. 

Du kan hjælpe

Vi har brug for hjælp til at finde de huse, som skal være med. Det drejer sig om bygninger, der:
- Er væsentlige for byrummet eller gadeforløbet.
- Er beliggende i byer med omkring 4.000-50.000 indbyggere.
- Kan købes til en pris, der afspejler områdets markedspriser.

Forslag til bygninger kan stilles via Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs hjemmeside, hvor du kan udfylde et skema.

Her kan du sende dit forslag: www.byogland.dk/bygninger

Deadline for forslag er 22. oktober 2017.
 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2017
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2018
  • Galleri

  • Nyheder

{{ title }}

{{ description }}