x

Thisted er den eneste hovedby nordvest for Limfjorden. Byen er et eksempel på hvordan en hovedby kan blive relevant for en langt større målgruppe end blot egne indbyggere, idet byen har udviklet sig til en kultur- og turistdestination.

Udviklings- og infrastrukturplan skal styrke byen 

Med udgangspunkt i strategien Thy på Forkant har Thisted Kommune formuleret en udviklings- og infrastrukturplan for Thisted by. Planen skal styrke handels-, erhvervs- og kulturlivet i byen ved blandt andet at genåbne en tidligere passage mellem det centrale Nytorv og havnen. Når passagen åbnes skabes der et sammenhængende gadeforløb – et ’loop’ – som forbinder byens fem centrale byrum Store Torv, Lille Torv, Nytorv, Håndværkertorvet og Havnetorvet. Samtidig skabes der forbindelse mellem handelsgaderne og havnen.

Thisted Kommune planlægger at inddrage byens borgere, lokale iværksættere, kulturinstitutioner og handelslivet i processen. Samtidig indledes et samarbejde med Thisted Handels- og Industriforening med henblik på at etablere små håndværkervirksomheder, gallerier mv. i passagen. Herudover vil kommunen undervejs i projektet etablere midlertidige funktioner, som fx beachvolleybaner, strandbar mv., som efter en prøveperiode kan gøres permanente. Målet er at skabe en ’best practice’-model for at skabe byliv, som kan give inspiration til andre kommuner.

Forundersøgelse skal afdække forretningspotentialer

En indledende forundersøgelse skal, på baggrund af en aktøranalyse, afdække forretningspotentialerne i passagen, så det sikres at passagen bliver en levende del af den eksisterende by. Vi støtter udarbejdelsen af en forundersøgelse, der skal vise hvordan passagen kan blive en levende del af den eksisterende by. 

Projektet er støtte gennem det første call i kampagnen Hovedbyer på Forkant.

Tema: Hovedbyer

Tema: Hovedbyer

Læs om vores samlede indsats for hovedbyer og kampganen 'Hovedbyer på Forkant' i vores tema Hovedbyer.