x

Der er stor mangel på boliger til unge med svære fysiske handicaps. De unge henvises ofte til ældreboliger – en løsning, der udover at være samfundsøkonomisk dyr også er socialt utilfredsstillende for den enkelte unge.

Der udarbejdes et byggeprogram med henblik på at opføre ca. 20 handicapboliger indeholdende den nyeste teknologi. De teknologiske tiltag skal give de unge handicappede mulighed for at styre alle dele af boligen - for eksempel adgangen til boligen, klimaanlæg, kommunikationen med omverdenen og sikkerheds- og tilkaldesystemet; løsninger, der skal give de unge mulighed for at leve et selvstændigt og aktivt liv uden konstant at være afhængig af hjælp fra andre.

Det er ønsket at opføre boligerne i et allerede aktivt ungdomsmiljø – eksempelvis som små klynger á to til tre boliger spredt i et kollegie- eller ungdomsbyggeri. Det vil fremme muligheden for at skabe sociale relationer mellem de handicappede indbyrdes og mellem de handicappede og de andre unge i området.

Realiseringen af fremtidens teknologiske handicapboliger skal blandt andet bruges som udstillings- og demonstrationsboliger og derved give inspiration til andre byggerier for handicappede og ikke-handicappede.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

{{ title }}

{{ description }}