x

Seks kommuner skal udvikle visioner for Fremtidens Forstæder

Pressemeddelelse

4. maj 2011

Realdania har udvalgt seks kommuner til at afholde arkitektkonkurrencer om fremtidens, bæredygtige forstæder i Farum, Albertslund, Glostrup, Nykøbing Falster, Vejle og Aalborg. Konkurrencerne skal give svar på nogle af de mange udfordringer, som forstæderne står over for – nu og i fremtiden.

test

Realdania lancerede i januar 2011 initiativet "Fremtidens Forstæder". Formålet er at skabe debat om og visioner for, hvordan man kan skabe en fremtidig, bæredygtig byudvikling i forstæderne – altså de dele af de større, danske byer, som er anlagt efter 1945.

Støttet af Realdania inviterede Furesø Kommune allerede tidligere på året en række tværfaglige teams til at deltage i arkitektkonkurrencen "Farum i udvikling". Nu har Realdania valgt yderligere fem kommuner, som får støtte til at gennemføre konkurrencer om forstadens udfordringer. Det drejer sig om Albertslund, Glostrup, Guldborgsund, Vejle og Aalborg.

De fem kommuner skal nu forberede arkitektkonkurrencer. Derefter forventes konkurrencerne at blive sat i gang i slutningen af 2011. Først med prækvalifikation af teams og derefter i en to-faset konkurrence i løbet af 2012. I 2013 vil konkurrenceresultaterne blive udstillet. I den forbindelse bliver der også udgivet en publikation om konkurrencerne og afholdt en række debatmøder om fremtidens bæredygtige forstæder. I konkurrencen "Farum i udvikling" er prækvalifikationsprocessen allerede i gang i øjeblikket.

"De fem kommuner, vi har valgt, tager nogle meget centrale spørgsmål for forstaden op. Det er spændende, at de tør at tænke nyt, og det bliver spændende at se de konkrete bud på håndtering af forstadens udfordringer og potentialer. Med Fremtidens Forstæder ønsker Realdania at bidrage til at give visionære og realiserbare bud på, hvordan vi kan gøre forstæderne mere bæredygtige. Miljømæssigt, såvel som socialt og økonomisk. Hvordan ruster vi os mod klimaforandringer? Hvordan håndterer vi det stigende energiforbrug? Dét og mange andre udfordringer er der brug for løsninger på. Forstaden har et kæmpe udviklingspotentiale, og mange steder er man allerede i gang med at transformere forstadsområder og renovere forskellige bygningstyper. Derfor er der brug for klare, fremtidssikrede strategier for udviklingen, og det er dét, vi gerne vil bidrage til,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

De fem kommuner er valgt efter en grundig udvælgelsesproces i dialog med det rådgivende udvalg for Fremtidens Forstæder. Lektor Tom Nielsen, der er med i initiativets rådgivende udvalg, siger:

"Arkitektkonkurrencen er et vigtigt redskab til formulering af nye visioner og strategier for, hvordan vi løser samfundsmæssige og æstetiske udfordringer i vores byer. Med dette initiativ får vi rejst en nødvendig, faglig diskussion på tværs af 6 konkurrencer. Vi får fra tværfaglige teams forskellige bud på, hvordan vi bedst muligt får kvalificeret og opgraderet forstæderne".

FAKTA

· Der er afsat 10 mio. kr. til de kommunale arkitektkonkurrencer. Hver kommune har kunnet søge op til 2 mio. kr. i støtte fra Realdania, og det var en forudsætning, at kommunen leverede tilsvarende medfinansiering, evt. i samarbejde med developere og grundejere. 

· COWI ved Svend Erik Rolandsen varetager kampagneledelsen for Realdania. Akademisk Arkitektforening vil fungere som konkurrencesekretariat for de enkelte konkurrencer.

· Det rådgivende udvalg består af Holger Bisgaard, By- og Landsskabsstyrelsen, Claus Bech Danielsen og Hans Thor Andersen, SBI samt Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus.

· Læs mere om Fremtidens Forstæder på www.forstaden.dk

De seks arkitektkonkurrencer:

Albertslund Kommune arbejder med Hersted Industripark som eksempel på, hvordan der kan skabes urbanitet og en funktionsblandet by til mennesker ud af 1960'ernes industriområder, der er skabt til lastbiler, storproduktion og gods. Konkurrencen skal blandt andet give bud på, hvordan der kan udvikles en miljø- og energirigtig plan for et bæredygtigt forstadskvarter ved en fremtidig letbane.

Furesø Kommune arbejder med udvikling af Farum midtby under overskriften ”Farum i udvikling”. Projektet omfatter Bybækgrunden, Farum Midtpunkt, forbindelsen til Farum Bytorv, den østlige del af Farum erhvervsområde, Farum Rådhus og Kulturhus samt forbindelsen til stationen og stationsområdet.

Glostrup Kommune fokuserer på Ejby Erhvervsområde, som eksempel på et nyere erhvervsområde med mange vidensarbejdspladser. Her er der behov for et kvalitetsmæssigt løft, mere byliv og bedre integration med naboområderne. Planen skal også understøtte grundlaget for en fremtidig letbane.

Guldborgsund Kommune arbejder med Ydre Østerbro i Nykøbing Falster, som eksempel på fornyelse af et forstadskvarter i en provinsby, der er bygget op som en videreudvikling af en nyklassicistisk byplan fra 1920'erne. Der er blandt andet behov for at forbedre adgangen til rekreative områder og skabe en tættere integration af bolig- og erhvervsområderne i bydelen.

Vejle Kommune fokuserer på Søndermarken som eksempel på fornyelse af et blandet forstadsområde i en større provinsby. Bydelen skal være et eksempel på, hvordan et eksisterende sammensat byområde kan udvikles til et bæredygtigt område. Det er også planen at arbejde med forbedringer af et bydelscenter i området.

Aalborg Kommune arbejder med Aalborg Øst. Her investeres i de kommende år flere milliarder kroner i infrastruktur, hospital, uddannelser mv. Konkurrencen skal fungere som internationalt eksempelprojekt på fremtidens bæredygtige forstad i globalt perspektiv. Målet er at skabe sammenhæng i og imellem forstadens enklaver – parcelhuse, almene boliger, erhvervsområder, videninstitutioner, infrastrukturer, landskaber og overskudsrum.