x

De danske herregårde kan blive fremtidens dynamoer på landet

Pressemeddelelse

6. marts 2008

De danske herregårde rummer fantastiske fortællinger, unikke kulturmiljøer og bygninger, som repræsenterer det fineste af Danmarks ældre bygningskunst. Men en større del af herregårdenes historiske bygninger er nedslidte, fordi de ikke længere indgår aktivt i driften, og unik kulturarv risikerer at gå tabt. Realdania lancerer derfor en kampagne, der skal bidrage til at skabe bæredygtige forretningsgrundlag for de danske herregårde og udvikle dem til dynamoer i landdistrikterne - med deres unikke kulturarv som drivkraft. Der er afsat 100 mio. kr. til kampagnen, som løber over de næste fem år.

Det er dyrt at eje og drive en herregård. De historiske bygninger er bygget til en anden tid, og det kræver store løbende investeringer at holde dem ved lige. Nogle herregårdene fungerer som højskoler, museer eller turistattraktioner, andre er indrettet til hoteldrift eller privatbolig, og atter andre drives stadig som rentable landbrug. De sidstnævnte har dog i højere og højere grad brug for supplerende indtægter, samtidig med at mange bygninger står tomme og forfalder, fordi de ikke længere er en del af driften.

Dette er baggrunden for, at Realdania iværksætter kampagnen ”Fremtidens Herregårde”. Målet er, at udnytte herregårdenes potentiale til en aktiv ressource, og sikre deres unikke placering i det danske kulturmiljø.

”Med kampagnen vil vi i samarbejde med herregårdsejerne udvikle bud på, hvordan de danske herregårde – i en nytolket form – kan genindtage deres historiske position som dynamoer for udviklingen på landet. Det kunne være i kraft af nye kulturoplevelser, nye former for erhverv eller nye måder at bygge boliger i relation til herregården. Liv i de gamle bygninger er den bedste form for bygningsbevaring, og det vil samtidig skabe arbejdspladser og dynamik lokalt,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

En ny undersøgelse viser desuden, at der er god basis for at puste nyt liv i de historiske herregårdsbygninger. Flertallet af danskerne vil gerne bruge herregårdene til kulturelle oplevelser eller ferie i en renoveret driftsbygning. Desuden kan mange danskere godt forestille sig at arbejde i et firma med adresse i en renoveret driftsbygning på en herregård.

Første del af kampagnen består af en idékonkurrence, som alle landets herregårde får mulighed for at deltage i. Omkring ti forslag bliver udvalgt som demonstrationsprojekter – der kan være tale om både forslag til koncept- og idéudvikling, såvel som forslag til realisering af konkrete projekter. I 2010 gennemføres endnu en idékonkurrence efter samme principper. Den samlede kampagne løber over fem år.

”Der skal tænkes i nye forretningsområder og målgrupper, blikket skal rettes udad og det skal undersøges, hvordan fremtidens herregård kan blive attraktiv, identitetsskabende og mere vedkommende for den brede befolkning. Det kan være med til at skabe en øget interesse hos danskerne som gør, at herregårdene kan gå fremtiden i møde som konkurrencedygtige forretninger – selvfølgelig med respekt for herregårdsejerne og den enkelte herregårds oprindelige historie, bygningsværker og kulturelle identitet,” siger Hans Peter Svendler.

Udover støtten til demonstrationsprojekter vil kampagnen bl.a. indeholde best practice-analyser af danske og udenlandske herregårde, seminarer og konferencer, kommunikation af kampagnens resultater gennem hele perioden og opbygning af et stærkt vidensmiljø.

Sekretariatet for Fremtidens Herregårde er placeret hos Bygningskultur Danmark. Desuden organiseres kampagnen med en styregruppe og et videnspanel bestående af en række fagpersoner, der har stor viden og erfaring med herregårdenes situation og udvikling.

På kampagnens hjemmeside fremtidensherregaard.dk findes yderligere oplysninger om baggrunden for kampagnen og den kommende idékonkurrence. 

Yderligere oplysninger 

Projektleder i Realdania, Christian Andersen, tlf. 7011 6666 

Sekretariatet for Fremtidens Herregård ved projektleder i Bygningskultur Danmark, Peter Tom-Petersen, tlf. 3333 9910