x

Herregården samler lokalsamfundet

Pressemeddelelse

23. september 2014

Musik i vandmøllen, oplevelsestur i herregårdslandskabet eller rollespil i parken. Sådan lyder nogle af idéerne til begivenheder på seks herregårde, der nu bliver ført ud i livet med støtte fra Byd Indenfor – et initiativ under Realdanias kampagne Fremtidens Herregård.

test
Lokale samarbejder løfter herregårdene
På Nørholm ved Varde arbejder herregården sammen med lokale ildsjæle om at afholde en række koncerter på kornloftet i stedets fredede vandmølle. Steensgaard i Millinge inviterer børn ind for at opleve herregårdslandskab, bygninger og dyr via en ny rute. Og ikke mindst slår Ryegaard og Trudsholm Godser i Kirke Såby sammen med lokale foreninger portene op for en eventyrlig weekend med rollespil, værksteder og ’orkerløb’.

Med støtte fra Byd Indenfor – et initiativ under Realdanias kampagne Fremtidens Herregård – er arrangementer på seks danske herregårde nu klar til at løbe af stablen:

”I Realdania tror vi på, at nye lokale samarbejder kan skabe afsæt for en positiv udvikling i landdistrikterne. De arrangementer, vi har valgt at støtte, har det til fælles, at de bliver gennemført i samarbejde med ildsjæle, foreninger og institutioner lokalt. Hver på deres måde er de udvalgte arrangementer fine eksempler på, at herregårdene formår at nytænke den samlende funktion, de også har haft historisk,” siger Christian Andersen, programchef i Realdania.

Projekterne støttes hver med mellem 40.000 kr. og 100.000 kr.

Det er stadigt muligt at søge støtte
Byd Indenfor gennemføres som en del af kampagnen Fremtidens Herregård, og målet er at inspirere til, hvordan herregårdenes bygninger og kulturmiljøer kan sættes i spil på nye måder - uden at det nødvendigvis kræver store forandringer eller investeringer.

”Herregårdene udgør en uvurderlig del af vores fælles kulturarv, men ny brug af deres historiske bygninger og helheder er helt afgørende for, at de kan leve videre og samtidig bidrage til at løfte deres lokalsamfund. Med Byd Indenfor håber vi, at endnu flere vil lade sig inspirere til at sætte deres unikke bygninger og kulturmiljøer i spil på nye måder og byde indenfor,” siger Christian Andersen.

I 2014 er der i alt fire ansøgningsfrister, hvoraf de tre nu er afsluttede. Den 3. november er sidste mulighed for herregårdene og deres samarbejdspartnere for at byde ind med idéer til arrangementer eller midlertidige aktiviteter.
 • Eskjær og Langesgaard, Skive
  Foreningen Skive Inner Wheel arrangerer julemarked på Eskjær og Langesgård. Begivenheden formidler herregården, lokale håndværkstraditioner samt filmen Tarok, der er indspillet på stedet. Flere foreninger og skoler bidrager også. Afholdes 6. og 7. december 2014.

  Lundsgaard, Kerteminde
  Kulturarrangement i herregårdens kulturhus, der er indrettet i det tomme avlsanlæg fra 1880erne. Arrangementet gennemføres som en del af Lundsgaards overordnede vision: At bringe livet tilbage til herregården og genskabe stedets betydning for Kertemindes kulturliv. Afholdes i sommeren 2015.

  Nørholm, Varde
  I tæt samarbejde med den lokale forening Nørholm Vandmøllelaug afholder herregården Nørholm ’Musik i Møllen’. Begivenheden aktiverer stedets nyrestaurerede vandmølle og byder lokalsamfundet indenfor. Afholdes i perioden maj-september 2015.

  Ryegaard og Trudsholm Godser, Kirke Såby
  I samarbejde med en lokal pædagog og flere rollespilsforeninger gennemføres en weekend med rollespil for børn. Arrangementet kombinerer bl.a. sværdslag i skoven, et ’orkerløb’ samt eventyr og magi med muligheden for, at historisk interesserede forældre kan opleve herregårdens kulturmiljø. Afholdes i maj 2015.

  Pallisbjerg Herregård, Ulfborg
  Som henholdsvis skolehjem og flygtningelejr var Pallisbjerg Herregård tidligere lukket land for lokalområdet. Med en sommermesse ønsker herregårdens nye ejere at formidle lokale erhvervs-, kultur- og samfundsaktiviteter. Begivenheden afholdes i sommeren 2015 og forventes at blive startskud til en ny tradition.

  Steensgaard, Millinge
  Invitation til egnens institutioner om at opleve herregårdslandskab, bygninger og dyr via en ny rute. Arrangementet skal gøre det nemmere for egnens institutioner at besøge stedet på egen hånd fremover. Afholdes i november 2014.

 • I løbet af 2014 er det muligt løbende at søge støtte gennem Fremtidens Herregård til at realisere mindre aktiviteter på herregårdene. Det kan være i form af festivaler, markeder eller andre mindre tiltag af midlertidig karakter. Formålet er at vise, hvordan herregårde med enkle tiltag og for få midler kan skabe nyt liv i herregårdens bygninger og kulturmiljøer og byde lokalsamfundet indenfor.

  Byd Indenfor støtter aktiviteter, der skaber åbenhed og opmærksomhed om herregårdene og baner vejen for, at de kan blive dynamoer og forandringsagenter i deres lokalsamfund. Både ejerne og deres samarbejdspartnere har mulighed for at søge.

  Der er gennemført tre ansøgningsrunder i Byd Indenfor, og der er én ansøgningsmulighed tilbage. Fjerde og sidste mulighed for at byde ind er 3. november kl. 16. • Realdanias kampagne, Fremtidens Herregård, sætter fokus på herregården som dynamo for liv og udvikling på landet.

  Gennem en række projekter viser kampagnen, hvordan revitalisering af overflødiggjorte bygninger og udvikling af helt nye forretningsområder kan genetablere herregårdenes historiske rolle som kraftcenter for lokal udvikling.

  Fremtidens Herregård er et initiativ under Realdanias program 'Den levende bygningsarv'.
  Dansk Bygningsarv er kampagnesekretariat.