x

Tre vindere af Aabenraa Fremtidens Købstad

Pressemeddelelse

11. oktober 2013

Transform, Adept og Cobe/SLA deler førstepladsen i byplankonkurrencen om at gøre Aabenraa til fremtidens købstad. Konkurrencen er afholdt i samarbejde med Realdania

Aabenraa skal være en af de mest levende og moderne købstæder frem mod byens 700 års jubilæum i 2035. Det var oplægget til de tre teams, der siden maj har arbejdet på planforslag til, hvordan Aabenraa bliver fremtidens købstad ved at udvikle den centrale del af Aabenraa.

Bedømmelseskomiteen har nu vurderet, at det projekt, der skal fremtidssikre Aabenraa som hovedby i Aabenraa kommune, indeholder elementer fra alle tre forslag.
Fælles for de tre teams er, at de ser Aabenraa som en by med så mange landskabelige og historiske kvaliteter, at byens udvikling skal handle om at trække disse kvaliteter bedre frem og forstærke dem. Samtidig med, at man skaber bedre sammenhæng mellem disse kvaliteter og bymidten.

Konkret peger de tre teams på at lede trafikken fra H.P. Hanssensgade til Gasværksvej. De har også forslag til, hvordan man styrker byens handelscentrum ved, at man fornyer området ved Madevej og H.P. Hanssensgade. Forslagene udbygger også de forbindelser, der er mellem bymidten og campusområdet ved Dr. Margrethes Vej, det historiske omkring Slotsgade og Brundlund Slot, det nye supersygehus uden for Aabenraa samt forbindelserne ud i naturen og vandet, der både omkranser byen.

Alle teams har også interessante strategiske overvejelser om, hvordan man planlægger byens udvikling på længere sigt. Desuden har de tre teams forslag til, hvordan havneområderne kan udvikles. Funktionerne på havneområderne forventes dog fastholdt.

Aabenraa Kommune arbejder nu videre med at bearbejde og videreudvikle fællestrækkene i de tre vinderforslag. Fællestrækkene skal danne grundlaget for den endelige udviklingsplan, der skal vedtages af Aabenraa Byråd, før den kan gennemføres.

De tre teams har også en række forskellige, særlige forslag. Udvalgte elementer fra dem skal kobles til den endelige udviklingsplan. De tre teams arbejder nu videre med disse forslag på baggrund af dommerbetænkningen og efter en offentlighedsfase, som afsluttes i november. Derfor indgår der også høringssvar fra offentlighedsfasen i de tre teams videre bearbejdning.

Det får ikke betydning for projektets tidsplan, at der er udvalgt tre vindere i konkurrencen.

Citater

Tove Larsen, borgmester i Aabenraa Kommune siger:
”Fremtidens Købstad indgår i kommunens vækstplan bl.a. med henblik på at tilbyde attraktive bosætningsmuligheder til nye borgere og nye virksomheder. Men mindst lige så vigtigt er det, at byen bliver skønnere og sjovere for alle de borgere, der bor her i forvejen. Projektet skal være med til at forstærke vores selvfølelse. Aabenraa er og skal fremover være et skønt sted at bo. Ved at udpege tre vindere får vi tre stærke rådgiverteams til i samarbejde med Aabenraa Kommune og Realdania at arbejde videre mod den helt rigtige udviklingsplan for Aabenraa.”

Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania siger:
”Konkurrencen har været rigtig spændende og lærerig. Undervejs er det blevet tydeligere for os, hvordan købstæder kan løse nogle af de centrale udfordringer, de vil stå overfor i fremtiden. Det drejer sig om at sikre sig mod stigende vandstande, da mange købstæder ligger ud til kyster. Det drejer sig om at samle flere af byens centrale funktioner – frem for at de ligger spredt – for derigennem at understøtte livet i bymidten. Og så drejer det sig om at sikre gode forbindelser mellem bymidten og byens ”grundelementer” som erhverv, uddannelsesinstitutioner og nye byudviklingsområder. De tre forslag har gode bud på, hvordan det kan gøres.”

FAKTA

Konkurrenceområde:
Konkurrenceområdet afgrænses af Tøndervej i syd, Vestvejen mod vest, Løgumklostervej og Reberbanen i nord og mod øst af havnen. Selve havneområdet er ikke en del af konkurrenceområdet.

Bedømmelseskomite:
Bedømmelseskomiteen består af:

Politiske repræsentanter udpeget af Aabenraa Byråd:
Jan Riber Jakobsen (C), Povl Kylling Petersen (S) og Thomas Andresen (V).

Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening:
Arkitekt MAA Helle Juul og arkitekt MAA Boris Brorman Jensen.

Herudover:
Afdelingschef for Kultur, Plan & Fritid Bo Riis Duun, Aabenraa Kommune og projektleder Astrid Bruus Thomsen, Realdania.

De særlige forslag:

  • Transform har et særligt forslag til at styrke handelslivet i bymidten. Det omfatter andet, at der både skal være plads til større arealer med erhverv og detailhandel ved Maden og moderne urbane byrum. Derudover har Transform et særligt forslag til, hvordan Gasværksvej på én gang kan fungere som en attraktiv ankomst til Aabenraa og, som kan sikre byen mod oversvømmelser fra fjorden.
  • Adept har et særligt forslag til, hvordan man forbinder byen og landskabet. Forslaget er inspireret af Poppelallé mellem Dr. Margrethes Vej og Vestvejen. Teamet gør sig også strategiske overvejelser om, hvordan man ved forskellige udviklingsbetingelser kan se på byens udvikling, og hvordan man kan imødekomme en usikker fremtid.
  •  Cobe/SLA har et særligt forslag til at styrke handelsgaderne i bymidten med et oplevelsesloop, som består af hverdagsfunktioner, der understøtter de mere traditionelle handelsfunktioner. Cobe foreslår også et lidt større grønt loop, der omkranser den historiske midtby.