x

Rift om grunde med skrappe energi- og miljøkrav

Pressemeddelelse

13. december 2005

Danmarks største byggeudstilling, Fremtidens Parcelhuse, fremviser over 80 forskellige sunde, svanemærkede lavenergiboliger til konkurrencedygtige priser. Byggeprojektet er støttet af Fonden Realdania og Fonden Nykredit.

Agenda 21 Udvalget i Køge og Det Grønne Hus har taget initiativ til byggeprojektet, som gennem udstilling af 47 parcelhuse, 9 dobbelthuse og 21 rækkehuse viser, at byggeindustrien er parat til at leve op til skrappe energi- og miljøkrav for at sikre sunde, spændende boliger til danskerne. 

Alle husene skal mærkes med det nordiske svanemærke, husene skal leve op til de nye energibestemmelser i Bygningsreglementet, have en lav miljøpåvirkning og grundene skal have en høj biofaktor. På trods af disse krav er der meget stor interesse fra byggeindustrien, og samtlige grunde er revet væk.

”Formålet med byggeprojektet er at udvide byggeindustriens kataloger med sunde, lavenergihuse med lav miljøpåvirkning, der demonstrerer nye teknikker og virkemidler. Byggeri bidrager med en meget stor ressourcebelastning i både anlægs- og driftsfasen, og målet har været at reducere dette forbrug”, fortæller Lene Andersen, formand for Agenda 21 Udvalget i Køge Kommune.

Hele projektet er udviklet i dialog og samarbejde med en lang række eksperter og specialister inden for byggeri, energi, bæredygtighed og byøkologi, bl.a. AplusB, Dansk Byggeri, DTU, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Teknologisk institut. Eksperterne har også bidraget med sparring og læring om de nyeste byggemetoder og virkemidler til byggefirmaerne. Realdania støtter projektet med 1 mio. kr.

”Vi er meget glade for støtten til dette demonstrationsprojekt, som opkvalificerer byggebranchen og giver de private købere gode energi- og miljørigtige boliger at vælge imellem. Ildsjæle har stået for udviklingen hidtil, men nu kommer byggeindustrien også på banen”, fortæller leder af Det Grønne Hus, Tommy B. Olsen.

”Fra Realdanias side lægger vi vægt på, at projektet har en meget stor demonstrationsværdi over for både boligbrugere og byggeindustri, fordi der gennem projektet vil blive skabt et bredt overblik over markedet for energi- og miljørigtigt byggeri i Danmark lige nu”, siger projektleder Lennie Clausen fra Fonden Realdania, og tilføjer: ”samtidig får vi mulighed for at gennemføre sammenligninger på et ensartet grundlag, hvilket er gavnligt for den videre udvikling af energi- og miljørigtigt byggeri.”

De 50 byggefirmaer, der bidrager med de i alt 86 forskellige boliger, spænder fra traditionelle typehusfirmaer over firmaer med erfaringer indenfor økobyggeri til moderne unge tegnestuer. 
  
”Vi har jo altid bygget gode huse, men nu kan vi faktisk få papir på, at huset har et godt indeklima, er energilavt og har en lav miljøpåvirkning. Derfor vil vi gerne have en svanemærkning, selvom det kræver en del dokumentationsarbejde” fortæller direktør Casper Clorius fra Trelleborg huse, som har været med i byggeudstillingen fra starten.

Også andre kommuner end Køge viser stor interesse for byggeprojektet og efterspørger kurser og foredrag om fremtidens lavenerigbyggeri og fremtidens lokalplaner.

”Vi kan mærke stor interesse for, hvordan man skriver energi- og miljøkrav ind i lokalplaner, og hvordan man sikrer spændende varierede parcelhuskvarterer rundt om i kommunerne.”, udtaler projektleder Siv Raun Andersen og fortsætter ” og vi kan også mærke en meget stor efterspørgsel fra småbørnsfamilier, som kontakter os og fortæller, at de ser frem til at kunne købe fremtidens parcelhuse”.

 

Modeller og illustrationer af husene udstilles og sættes til salg i april 2006 på Kunstmuseet Køge Skitsesamling. Herefter opføres husene, inden de igen er åbne for publikum i tre uger i april 2007. 
  

Yderligere oplysninger 
Projektleder Siv Raun Andersen, Det Grønne Hus. Tlf.: 5667 6071 / 2879 2031 
Projektleder Lennie Clausen, Fonden Realdania. Tlf.: 7011 6666