x

Gadeidræt får et løft

Pressemeddelelse 6. juli 2011

Organisationen GAM3 og Realdania er gået sammen om at udvikle faciliteter til gadeidræt for unge i udsatte boligområder. Erfaringen siger nemlig, at gadeidræt ikke kun er et godt redskab til at få unge fra områderne til at dyrke motion. Gadeidræt fremmer også medansvar og integration blandt dem. Og så skaber det liv i gaden.

GAM3 har siden 2002 haft stor succes med at organisere gadeidræt blandt unge mellem 12-18 år. De unge, som frivilligt dyrker idræt gennem organisationen, kommer især fra udsatte boligområder. En gruppe, der typisk ellers ikke deltager i organiseret idræt i traditionelle klubber og foreninger. En vigtig del af GAM3s koncept er uddannelse af de unge til instruktører og ambassadører for gadeidræt i deres lokale boligområde - og på den måde få andre unge med på vognen. Midlerne til GAM3s arbejde kommer blandt andet fra Integrationsministeriets SATS-pulje samt involverede kommuner og boligselskaber, som frem til 2014 har bevilget 15,2 mio. kr. til organisationen.

Mange af de faciliteter, som GAM3 bruger til idrætsaktiviteterne, kunne dog godt trænge til en opgradering og forbedring. Nogle boligområder har slet ikke faciliteter til moderne gadeidræt.

Derfor har GAM3 nu indledt et samarbejde med Realdania, Primus arkitekter, PingOut og parkour-specialisterne Streetmovement om udvikling af faciliteter i otte boligområder rundt om i landet. Frem til 2013 skal teamet arbejde med at udvikle moduler til fire street-sportsgrene: Street Basket, Street Dance, Street Soccer og Street Fit. Modulerne skal indrettes sådan, at der både er plads til at være fysisk aktiv og til at kigge på og opholde sig der - sådan at unge, der kommer forbi, kan blive inspireret til at være med i aktiviteterne. Modulerne skal også tilpasses det enkelte boligområdes øvrige fysiske aktivitetsmuligheder, arkitektur og helhedsplaner.

Udvælgelse af boligområder og projektering gennemføres frem til 2012. I 2013 forventer man, at de nye faciliteter kan tages i brug. Efterfølgende opsamles projektets erfaringer og resultater i en publikation, og planen er også at afholde en konference om programmet.   

”Med mere kant på nogle udvalgte anlæg, håber vi at kunne udvikle rammerne for street-idræt. Vi vil gerne skabe et attraktivt alternativ for de efterhånden mange teenagere, som vælger foreningsidræt fra,” siger GAM3’s direktør og medstifter Simon Prahm.

”Forventningen er, at bedre faciliteter til gadeidræt ikke kun vil gavne de unge, som bruger dem. Det vil også kunne give mere liv i de udsatte boligområder, fordi aktiviteten ikke gemmes væk som i en traditionel sportshal. Det gør, at gadeidrætten kan bidrage positivt til hele boligområdet,” siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania.

FAKTA:

Økonomi
Realdania støtter ”Your GAM3” med 2,7 mio. kr., som fordeles på:

  • Opgradering af eksisterende gadefaciliteter i fem boligområder: 600.000 kr. (ekskl. moms og rådgivningsydelser)
  • Nyetablering af gadefaciliteter i tre boligområder: 1 mio. kr. (ekskl. moms og rådgivningsydelser)
  • Rådgivningsydelser i otte boligområder: 240.000 kr.

Geografi
De seks, første udvalgte boligområder er:

  • Søgræsvej i Sønderborg (nyetablering)
  • Holtbjerg i Herning (nyetablering)
  • Sundparken i Horsens (opgradering)
  • Brøndby Nord i Brøndby (nyetablering)
  • Kærene i Rødovre (opgradering)
  • Sydbyen i Næstved (opgradering)

Om GAM3
GAM3 (udtales som det engelske game) blev etableret i 2002 og arbejder med sport, streetkultur og integration. I løbet af sommeren 2011 afvikler GAM3 træning i 18 udsatte boligområder i Danmark – de såkaldte GAM3 Zones. Hver zone har sine egne coaches, som lærer de unge at arbejde målrettet med grundlæggende træningsøvelser. I 2010 mødte 14.596 unge op til GAM3s aktiviteter. Godt to tredjedele af de fremmødte havde anden etnisk baggrund end dansk. Organisationen har i dag otte fuldtidsansatte og 10 studentermedarbejdere. 60 trænere og 100 frivillige afvikler aktiviteterne på gadeplan. GAM3 er ledet af en frivillig bestyrelse.

Om PingOut
PingOut er et udendørs bordtennisprojekt, der bygger på ideen om at bringe socialt samvær, fysisk aktivitet og design ud i byrummet. Læs mere på
pingout.net

Om Street Movement
Firmaet Street Movement har siden 2007 stræbt efter at brede den almene opfattelse af bevægelsesbegrebet ud og gøre det tilgængeligt for flere mennesker. Indehaverne er blandt pionererne inden for bevægelsesformen parkour.

Om Primus arkitekter
Primus arkitekter er grundlagt i 2008 af David Bülow. Tegnestuen arbejder blandt andet med indretning af byrum. For eksempel står de bag de midlertidige byrum på Carlsberg.