x

Vinder af konkurrencen om GAME Streetmekka Viborg er fundet

Pressemeddelelse 12. januar 2017

Arkitektfirmaet EFFEKT og totalentreprenør Thomas Andersen A/S med Rambøll som ingeniører vinder opgaven med at transformere den gamle Vestashal i Viborg fra en nedlagt og forladt industribygning til en åben og mangfoldig bygning for gadeidræt og streetkultur.

Forslaget fra det vindende team til renoveringen af Vestas-bygningen udmærker sig ved et stærkt helhedsgreb, som tilgodeser plads og faciliteter til mange aktiviteter, fællesskaber og som sænker tærsklen til både kultur og idræt.

"Viborg Kommune glæder sig over det spændende vinderforslag og ser frem til både byggeprojektet og det færdige resultat. Vi takker for det gode samarbejde med de medvirkende fonde, GAME samt ikke mindst det lokale streetmiljø," siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Per Møller Jensen.

Gode rammer for street art

Realiseringen af GAME Streetmekka Viborg er et samarbejde mellem Realdania, TrygFonden, Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden, gadeidrætsorganisationen GAME og Viborg Kommune.

"Vinderprojektet for GAME Streetmekka i Viborg er en spændende løsning på at omdanne den tidligere Vestas-bygning til et fleksibelt sted med plads til alle, der elsker ’street’. Vi glæder os til at se bygningen få nyt liv og blive et forbillede på, hvordan industriarkitekturen kan sættes i spil på en helt ny måde," siger programchef i Realdania, Per Schulze.

Forslaget rummer særligt gode rammer for udvikling og eksponering af street art i mange udtryksformer på facade og indenfor. For eksempel lyskunst og animation, som har et levende og meget spændende miljø i byen. Det har høj prioritet at bygge bro mellem bevægelse og kultur.

"Vinderprojektet vil fusionere kultur og idræt, så GAME Streetmekka i Viborg bliver landet første facilitet, der formår at skabe optimale forhold for en række forskellige udøvere af street art. De mange nye muligheder vil også kunne tiltrække helt nye brugergrupper til gadekulturen. GAME Streetmekka i Viborg bliver dermed det første sted i Danmark, hvor der for alvor satses på at skabe et street art-miljø i verdensklasse," siger Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden.

Plads til gadens puls

Totalentrepriseteamet har med forslaget sikret store, anvendelige arealer for trial, parkour, dans, street basket og street fodbold, og derudover også skabt plads til et godt skate areal i den opvarmede del – i tillæg til de overdækkede, uopvarmede skate faciliteter, som giver unikke muligheder for at kombinere indendørs og udendørs skate og mulighed for anvendelse 24/7.

Dansesalen er placeret ’svævende’ midt i hallen, hvor der er plads til trial, parkour, street basket og street fodbold og bouldering. Kombineret med trapper og reposer omkring skate obstacles og en direkte sammenhæng med DJ/VJ rum skabes der plads til at brugerne kan indgå i forskellige sociale sammenhænge og stadig være en del af det aktive rum.

"Nu får Viborgs mange børn og unge et nyt mødested, hvor de kan hænge ud og være aktive sammen, når det passer dem - og som det passer dem,"  siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Brugerinvolvering

Frem mod kåringen af vinderforslaget har der været et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune, GAME - som skal drive Streetmekka - og det lokale streetmiljø. Ideworkshop og brugerforum har givet input til byggeprogrammet, og forslaget bærer tydeligt præg af de særlige streetmiljøer, der er i Viborg. Frem mod åbningen vil inddragelsen af brugerne fortsætte i form af workshops og rådgivning fra brugerforummet.

"Vi er meget glade for det forslag til GAME Streetmekka Viborg, der har vundet. Med det positive engagement fra både kommune og lokale streetmiljøer er jeg slet ikke i tvivl om, at GAME Streetmekka bliver en succes, når vi slår portene op i 2018," siger direktør i GAME, Morten Bo Andersen.

FAKTA

Partnerskabet bag GAME Streetmekka

GAME Streetmekka er et projekt, hvor tre byer udvælges til at omdanne udtjente industribygninger til rå indendørs faciliteter til gadeidræt og streetkultur. GAME Streetmekka Esbjerg åbnede i januar 2016. Viborg og Aalborgs Streetmekka’er åbner i 2018.

Realiseringen af GAME Streetmekka Viborg er et samarbejde mellem Realdania, TrygFonden, Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden, gadeidrætsorganisationen GAME og Viborg Kommune

GAME vil efterfølgende stå for driften af GAME Streetmekka på baggrund af driftsaftale med Viborg Kommune. Aktiviteterne vil blive arrangereret i samarbejde med det lokale streetmiljø.
 
Arkitektfirmaet EFFEKT og totalentreprenør Thomas Andersen A/S med Rambøll som ingeniører har vundet opgaven med at omdanne den gamle Vestas-bygning til GAME Streetmekka Viborg.

Finansiering GAME Streetmekka Viborg

Viborg Kommune: 7.700.000 kr.
Realdania og TrygFonden: 13.416.312 kr.
Nordea-fonden: 3.000.000 kr.
Lokale og Anlægsfonden: 6.000.000 kr.
I alt: 30.116.312 kr.