Gotvedskolens Gymnastikhus

Det fredede gymnastikhus på Frederiksberg, der har skabt rammen for fysisk udfoldelse i 100 år, er blevet ombygget og totalrenoveret, så det står rustet til fremtiden som funktionelt bevægelseshus.

Tema

Gotvedskolen er modstykke til eliteidrætten. Her handler det ikke om at komme først, men om at komme til udfoldelse. Gotved-gymnastikken er for bevægelsen, hvad rugbrød er for kosten: her er fokus på det basale og grundlæggende, hvor man får redskaber til, hvordan man passer på sig selv.

Fremover vil huset rumme undervisning af 1000 ugentlige gymnaster og skolens egen uddannelse, samt hvad det betyder af faglig dialog og inspiration. Med ombygningen har skolen realiseret en gammel drøm om at inddrage Helle Gotveds lejlighed, så der er blevet plads til bevægelsespædagoguddannelsen som en del af instituttets dagligdag.

Gymnastik i fredede rammer 

Huset, der er fredet, er bygget af Helle Gotveds far N.H. Rasmussen i 1898, tegnet af P.V. Jensen Klint og dekoreret med træudskæringer af Niels Larsen Stevns. Grundlæggerne havde deres gang på Vallekilde højskole og flyttede gymnastikken til hovedstaden for at flere kunne få glæde af gymnastikkens fællesskab, ånd og krop. Siden da har gymnastikken levet og udviklet sig i takt med tiden, og gotved-gymnastikkens metode er kendt for faglighed, bevægelsesglæde og respekt for hele mennesket.

I 2007 købte Den selvejende institution Gotvedskolen Gymnastikhuset af Helle Gotveds børn. Det betød et skift i driften af huset, der indtil da havde været i privat eje. I 2009 finansierede A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formål og Kulturarvsstyrelsen renovering af Gymnastikhusets tag og facade.

Den indvendige renovering og ombygning kom i gang ved, at Kulturarvsstyrelsen gav tilladelse til at bygge embedsboligen om til gymnastiksal. Deres begrundelse var, at den kulturarv Gymnastikhuset repræsenterer, hænger uløseligt sammen med Gotvedskolen, der viderefører kropskulturen. Derefter gav Frederiksberg Kommune tilladelse til at omdanne boligen til erhverv, og de nødvendige tilladelser var i hus. Gotvedskolen er dermed et godt eksempel på, hvordan også den fredede bygningsarv kan få en nutidig anvendelse. Gymnastikhuset er således klar til at rumme fællesskabet omkring bevægelsesglæde og musik de næste 100 år.

Ombygningen og renoveringen er gennemført under ledelse af arkitekt Leif Hansen.

Realdania, VELUX FONDEN og Knud Højgaards fond har været sammen om finansieringen, og Kulturarvsstyrelsen har bidraget med rådgivning og farvearkæologiske prøver.

Projektfakta

Kontakt

  • Kort

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

Kort

Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg C.

Relaterede projekter Se alle projekter

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Idrætshøjskolen Sønderborg

Skørping Skole

Mosedeskolen

{{ title }}

{{ description }}