x

Livø skal gøres grøn

Pressemeddelelse

8. december 2010

Hvordan kan der sikres en fremtidig bæredygtig drift af den lille ø Livø, som ligger i Limfjorden, på en måde så kulturmiljøet bevares og anvendes, og øen forsynes med egen bæredygtig energi? Det er det centrale spørgsmål i projekt ”Grøn Livø – et bæredygtigt kulturmiljø”, som Skov- og Naturstyrelsen Himmerland, Miljøstyrelsen og Realdania gennemfører i fællesskab.

test

En integreret analyse af bygninger, kulturmiljø, erhvervsforhold, energiforsyning og stofkredsløb skal skabe grundlaget for udvikling af en helt bæredygtig ø i miljømæssig og økonomisk forstand.

Samtidig skal øens erhvervs- og turismemæssige potentialer og øens energi- og miljømæssige muligheder analyseres.

Livø har tidligere fungeret som ”anbringelsessted” under den såkaldte Kellerske Åndssvageanstalt, hvorfor Livø i dag har et unikt kulturmiljø i form af anstaltens bygninger i Livø By og øvrige bygninger knyttet til anstaltens samlede drift af øen (landbrug, elværk, vandværk, fængsel m.m.) De fleste bygninger er fra begyndelsen af 1900-tallet, og anstalten blev nedlagt i 1960’erne.

I første omgang gennemføres en forundersøgelse, som skal kortlægge 3 punkter:

1) Kan der etableres lokal, bæredygtig energiforsyning på øen?

2) Hvordan kan man gøre bygningerne mere eftertragtede med moderne faciliteter,
    samtidig med at kulturmiljøet bevares?

3) Hvordan kan man bedre udnytte det erhvervs- og turismemæssige potentiale for
    øens anvendelse, herunder muligheden for en øget anvendelse af de tomme
    bygninger i vinterhalvåret, f.eks. til kursusvirksomhed el. lign.

”Projektet giver os mulighed for at arbejde frem mod en virkeliggørelse af en række tanker om en bæredygtig udvikling af øens potentialer, som vi har haft gennem længere tid. Det er rigtig løfterigt, at vi nu med Realdania og Miljøstyrelsen har fundet nogle samarbejdspartnere, der gør det muligt at tydeliggøre og videreudvikle disse visioner,” siger statsskovrider Bendt Egede Andersen, Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland.

”Projektet har fokus på en både miljømæssige og forretningsmæssig bæredygtig fornyelse af Livøs unikke kultur- og bygningsmiljø,” siger projektleder i Realdania, Anne-Mette Gjeraa. - ”Realdania har valgt at støtte denne forundersøgelse, fordi vi mener, at projektet kan være med til at løfte et område i et yderområde af Danmark, og forhåbentlig vil virke som inspiration for andre lignende øer.”

Størstedelen af øen er i dag fredet og den hører under Skov- og Naturstyrelsen. Bygningerne har siden 1980’erne fungeret som bl.a. feriecenter og lejrskole. Styrelsen driver desuden et økologisk demonstrationslandbrug samt skovdrift på øen.

Livø har i dag 3 fastboende familier og tiltrækker årligt 30.000 besøgende.