Hørbygård

På Hørbygård ved Holbæk står to karakterfulde kampestensbygninger. Tidligere blev de brugt som garage og pulterrum. Som en del af Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” er bygningerne blevet omdannet til moderne kontorer i herregårdens historiske rammer.

”Jeg havde længe tænkt over, hvordan vi kunne bruge de tomme kampestenslænger på en ny måde og følte, at det kunne være interessant at åbne op for erhvervsudlejning. Min drøm er at genopfinde det liv, der altid har været en del af Hørbygård”, siger herregårdens ejer, Christian Castenskiold.

Ombygningen er udført med traditionelle materialer som puds, kalk og linolie og enkelte nye elementer: I herskabsstaldens originale, rå rum er tilføjet en karakterfuld betontrappe. Få steder er nye, større vinduer kommet til for at bringe dagslyset indenfor i de tidligere driftsbygninger og give udsyn over landskabet.

Til lejerne tilbyder Hørbygård desuden bredbånd, IP-telefoni og muligheden for, at virksomheden kan flytte rundt. Og ikke mindst er der fleksible ’plug-in’ kontorer, som man kan leje sig ind i efter behov.

Efter ombygningen på Højbygård kan moderne virksomheder i videns- og oplevelsesøkonomien mødes med den eksklusive kultur, der i bredeste forstand er herregårdens. Ved at skabe rammer for kontorer vil der atter komme mennesker på gården. Det oprindelige herregårdsliv kan genskabes på en ny måde. Og ikke mindst kan den ny brug af de funktionstømte bygninger medvirke til at bevare Hørbygårds bygningsarv.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2008
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 175 mio. kr. (For hele kampagnen)
  • Websites
  • Hørbygaard

Kontakt

  • Kort

Kort

Tue Næs Vej 7

4300 Holbæk

{{ title }}

{{ description }}