Mellem Klitmøller og Hanstholm i Thy ligger Hanstedreservatet. Et månelandskab formet af hav, vind og sand igennem århundreder, bestående af klitheder på hævet havbund. Et landskab, der unikt i europæisk sammenhæng og som strækker sig over ca. 40 km² i Nationalpark Thy.

Siden indvielsen af Nationalpark Thy er antallet af besøgende på Isbjerg steget markant, og der er behov for at udvikle et samlet, kvalificeret greb på tilgængeliggørelse og formidling af stedet. Samtidig er der behov for at sætte rammer for de besøgendes færdsel i den sårbare, fredede natur.
Med en nænsom etablering af ankomstfaciliteter samt et eller flere udsigtspunkter skabes en oplevelse af høj kvalitet samtidig med, at de øgede besøgsstrømme guides ad ruter, der ikke er til skade for det særlige sted.

Hanstedreservatet er udlagt som vildtreservat og har haft status som sådan siden 1949, dvs. et område, hvor der tages størst muligt hensyn til beskyttelsen af fugle og pattedyr. Der er en stor, sund og voksende bestand af krondyr i reservatet, og altså gode muligheder for at observere krondyr og fugleliv her.

I bunden af reservatet, ved bredden af Nors sø ligger Isbjerg; en gammel kystskrænt fra tidligere tider, hvor Isbjerg lå på en halvø og Nors Sø var en havbugt. Som man bevæger sig op ad Isbjerg får man oplevelsen af Hanstedreservatet som en ægte vildmark. Her 56 meter over havets overflade har man et frit udsyn over det uspolerede og tilsyneladende endeløse landskab og til havet 6 km væk.

Projektfakta

  • Relaterede projekter

Relaterede projekter Se alle projekter

Slotfelt

Kortlægning af kulturmiljøer

KoncertKirken

Varmings eget hus

{{ title }}

{{ description }}