x

Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand har i fællesskab udarbejdet en udviklingsstrategi for havnen i Middelfart - "KlimaHavnen" - hvor klimatilpasning kobles direkte sammen med byudvikling. 

Målet med KlimaHavnsprojektet er at beskytte havnefronten og bymidten mod oversvømmelse fra både havet og skybrudshændelser. Men først skal dele af planen modnes og konkretiseres. Projektmodningen udfoldes i et fælles tværfagligt læringsrum, "Havnelaboratoriet", hvor borgere, forskere, institutioner, kommune, erhverv og turister kan mødes om at skabe innovative løsninger i fællesskab. Løsningerne skal understøtte læring, grøn vækst og byudvikling.

Afslutningsvis udarbejdes et skitseprojekt for en delstrækning på havnen. 

Resultat

Pilotprojektet skal være med til at vise, hvordan man kan modne beslutninger om kystbeskyttelsesløsninger i et tværfagligt læringsrum med borgere, erhverv, forskere og uddannelsesinstitutioner. Pilotprojektet skal således bl.a. være med til at indhente erfaringer med, hvordan det abstrakte i kystbeskyttelse kan gøres mere håndgribeligt for borgerne (den fjerne fremtid, den tekniske kompleksitet mv.).

Projektet udmøntes desuden i et detaljeret og realiserbart skitseprojekt for delstrækningen og et økonomisk overslag for realisering. 

Status marts 2020

Den første workshop i ”Havnelaboratoriet” skulle være afholdt den 17. marts, men workshoppen blev aflyst på grund af corona-situationen. Hvornår og hvordan projektet genoptages er pt. uafklaret.

Rådgivere

CFBO ApS

Kontaktperson

Thorbjørn Sørensen

Teknik- og Miljødirektør
E-mail: Thorbjorn.Sorensen@middelfart.dk