x

Havnetunnel

Pressemeddelelse

13. oktober 2005

En havnetunnel på langs af Københavns havn er en oplagt løsning, hvis vi vil sikre smidige vejforbindelser til hovedstadens store udviklingsområder, lede trafikken uden om den indre by og dermed gøre det muligt at skabe en mere fredelig middelalderby i Københavns centrum. Det fremgår af de indledende undersøgelser af en havnetunnel på langs ad Københavns Havn, som Realdania, Københavns Kommune og Københavns Havn har fået udarbejdet. Rapporten, der er et resumé af de indledende undersøgelser, fungerer som oplæg til den videre debat om Havnetunnelen.

De indledende undersøgelser belyser, hvilke tekniske og miljømæssige problemer, der skal løses i forbindelse med anlæg af en havnetunnel, og hvordan en tunnel vil kunne bidrage til at aflaste København for gennemkørende trafik og sikre en fredeliggørelse af den indre by. Undersøgelserne analyserer også, hvordan en havnetunnel kan bidrage til, at vækst- og udviklingsområderne Nordhavnen, Refshaleøen, Nordøstamager, Ørestaden og Sydhavnen kan udbygges. Den finansielle udfordring det er at bygge en havnetunnel til cirka 18 mia. kr. er også beskrevet. Undersøgelserne er gennemført i løbet af 2005.

 

Konklusionen i de indledende undersøgelser er:

  • At en havnetunnel vil medvirke til at gennemføre en fredeliggørelse af Københavns indre by og dermed reducere den gennemkørende trafik.
  • At en havnetunnel vil skabe trafikal adgang til udviklingsområderne i Nordhavn, Refshaleøen, Nordøstmager og forbedre adgangen til Ørestaden og Sydhavnen.
  • At biltrafikken frem til 2045 ifølge beregningerne vil kunne stige med 30-40 procent i Københavns Kommune – og at en havnetunnel vil kunne tage en stor del af den trafik væk fra de i forvejen hårdt belastede bygader.
  • At en havnetunnel kan bygges for cirka 18 mia. kr. (2004-priser) afhængig af antallet af tilslutningsanlæg, og at den kan stå færdig omkring 2017.
  • At et undersøisk parkeringsanlæg med 3.000 pladser i tilknytning til en havnetunnel vil øge anlægsomkostningerne med ca. 3 mia. kr. (2004-priser) 
  • At en havnetunnel vil kunne finansieres for et årligt beløb på 1,2 – 1,6 mia. kr. (2004-priser) over en 30 års periode – hvilket svarer til 10 kr. pr. passage for de dagligt ca. 500.000 biler, der kører ind i København

De indledende undersøgelser er betalt af Realdania, Københavns Kommune og Københavns Havn A/S. Undersøgelserne er gennemført af Sund & Bælt Partner A/S, der har stået for projektledelse og finansiel analyse. Den tekniske analyse er gennemført af Cowi A/S, mens TetraPlan A/S har udført trafikmodelberegningerne og SLA Landskabsarkitekter har gennemført den arkitektoniske analyse.

 

Rapporten blev offentliggjort i dag torsdag den 13. oktober 2005 på et pressemøde i København, hvor Realdania samtidig fremlagde sit visionsoplæg om byudviklingen i hovedstaden.

 

Download 

Resumérapporten 

Realdanias visionsoplæg  

 

Yderligere oplysninger 
Administrerende direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666 
Kommunikationschef Birgitte Boesen, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666 / 2969 5220 
Administrerende direktør Peter Lundhus, Sund & Bælt Partner A/S, tlf. 3341 6300