x

Mulighederne for havnetunnel i København undersøges

Pressemeddelelse

7. oktober 2004

Mulighederne for at bygge en havnetunnel på langs af Københavns Havn og dertil hørende underjordiske parkeringskældre skal nu undersøges nærmere. Tre parter – Fonden Realdania, Københavns Kommune og Københavns Havn A/S - har afsat i alt 2,5 mio. kr. til en forundersøgelse, der skal se på mulighederne for at etablere en havnetunnel med det formål at omlægge trafikken i det indre København.

Første fase i undersøgelsen omfatter en analyse af de tekniske forhold, de trafikale aspekter og de finansielle muligheder ved at anlægge en havnetunnel og etablere en række underjordiske parkeringsanlæg. Forundersøgelsen skal bl.a. se på tilslutningsmuligheder til det eksisterende vejnet, lige som man skal vurdere de eksisterende rejsemønstre- og -strømme og inddrage forskellige modeller for organisation og finansiering af en eventuel kommende havnetunnel. Undersøgelsen, der går forud for en egentlig beslutningsproces, forventes afsluttet og offentliggjort  i løbet af 2005.

 

”Jeg ser frem til at få belyst, hvordan en havnetunnel kan realiseres i København. Finansieringsmodeller, hvor brugerbetaling af parkeringsanlæg indgår, er spændende. Frem for alt vil en havnetunnel være et afgørende skridt frem mod mindre biltrafik i middelalderbyen”, siger borgmester Søren Pind.

 

Adm. direktør Henning Hummelmose fra Københavns Havn A/S udtaler om forundersøgelsen: ”Ideen om en forbindelse på langs af havneløbet er et spændende tankeeksperiment, fordi den er så radikal i sin udformning med en kombination af afkørselsveje og parkeringsanlæg. Det kan lyde som en ultimativ trafikløsning. Det kritiske punkt er økonomien”.

 

Om baggrunden for at Fonden Realdania har valgt at støtte forundersøgelsen med to mio. kr., siger adm. direktør Flemming Borreskov: ”Vi gerne være med til at tilvejebringe et godt grundlag for en eventuel beslutning om at omlægge trafikken i vores hovedstad. Vi ser mange perspektiver for Københavns udvikling i at nedbringe antallet af biler i den indre by.”

 

Sund & Bælt Partner A/S er valgt som projektleder i forundersøgelsen.

 

Yderligere oplysninger 

Borgmester Søren Pind/Adm. direktør Mette Lis Andersen,  Københavns Kommune, telefon 3366 2633  Adm. direktør Henning Hummelmose, 

Københavns Havn A/S, telefon 3347 9999 

Adm. direktør Flemming Borreskov, 

Fonden Realdania, telefon 7011 6666 

Direktør Peter Lundhus, 

Sund & Bælt Partner A/S, telefon 4043 1767