Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania har indgået et partnerskab, der skal styrke indsatsen mod havvandsstigninger og stormflod. Partnerskabet skal støtte kommunernes arbejde med at finde nye svar på, hvordan byerne kan møde fremtidens klima med havvandsstigninger og flere og voldsommere stormflodshændelser.

I partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet støtter vi realiseringen af en række pilot- og udviklingsprojekter med nytænkende bud på løsninger, der bidrager til bæredygtige byer. For eksempel ved at forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre den adgang til vandet, som også skaber naturoplevelser og turisme i de kystnære byer. Vi støtter også op mod 20 mindre plan- og procesprojekter i kommuner, der skal i gang med at undersøge byens udfordringer og muligheder i mødet med havvandet. 

 

Projektfakta

  • Relaterede projekter

Relaterede projekter Se alle projekter

Klimasikring af Lemvig havn

Klimasikring af Kerteminde

Havvandsudredning

{{ title }}

{{ description }}