x
Med sin historiske købstad som bykerne ligger Ebeltoft i et storslået kystlandskab i Nationalpark Mols Bjerge. Gennem generationer er der opbygget en levende kystkultur, som er formet og drevet af byens borgere, historiens gang og de mange foreninger og erhverv, der knytter sig til kysten.

Allerede i dag lever man i Ebeltoft med usikkerheden fra oversvømmelser fra stormflod, og prognoserne viser, at oversvømmelsesrisikoen vil stige med det stigende havvand, grundvand og hyppigere og kraftigere regnskyl og stormflod over de kommende 20 år. Om 50 år vil de lavtliggende dele af Ebeltoft være så udsatte, at en kystbeskyttelsesløsning er påkrævet. Samtidig vil man gerne undgå at skulle etablere en barriere mod havet i form af fx en traditionel højvandsmur, da den også vil være en barriere for en stærk sammenhæng mellem by og hav. 

Fysisk-strategisk plan skal sikre klimarobust kystkultur

Ebeltoft er i gang med en stor transformationsproces, der forandrer og styrker byen som et attraktivt sted at bo og besøge. Det giver på den ene side et stort momentum for udvikling i Ebeltoft og et stort engagement fra borgere og erhverv i udviklingen af byen og kystkulturen. På den anden side skaber det et stort og påtrængende behov for at modne en fælles forståelse af oversvømmelsesrisikoen og opbygge større kollektiv viden om risikostyring, hvis man ikke skal risikere at bygge sig til stor sårbarhed ift. oversvømmelse fra havet over de kommende årtier. 

Idéen med pilotprojektet er at gennemføre en udviklings-og konkurrenceproces som skal give svar på, hvordan Ebeltofts særlige kystkultur, handlekraft og tradition for borgerdreven byudvikling kan integreres i en fysisk-strategisk plan for en klimarobust kystkultur i Ebeltoft. 

Pilotprojektet skal vise, hvordan oversvømmelsesrisikoen nedbringes gennem kystbeskyttelsesløsninger, der ikke alene beskytter Ebeltoft, byens mange historiske boliger og de store natur- og kulturmiljømæssige værdier ved kysten, men som også er et aktiv for byens borgere. Som sådan skal projektet vise, hvordan Ebeltoft ikke blot kan blive beskyttet, men også udviklet som kystby, herunder hvordan byen kan styrke sin sociale resiliens og hvordan de eksisterende arealer langs kysten kan udvikles på en klimarobust måde -både på kort og længere sigt. 

I Ebeltoft forventer man, at pilotprojektet kan bidrage til:

  • et velunderbygget og fælles vidensgrundlag om oversvømmelsesrisikoen og de konsekvenser og potentialer den har ift. udvikling af en klimarobust kystkultur i Ebeltoft. 
  • en fysisk-strategisk udviklingsplan for kysten og kystkulturen i Ebeltoft. Planen skal fungere som et dialogværktøj og som grundlag for byrådets beslutning om, hvordan kystbeskyttelsen kan tænkes ind i de kommende års byudviklingsprojekter.
  • et eksempelprojekt, som kan få værdi for andre kystbyer i Danmark, ved at skabe viden om, hvordan kommuner kan understøtte strategisk og borgerdreven byudvikling med langsigtet planlægning for kystbyers klimarobusthed og sociale resiliens. 
Projektejer: Syddjurs Kommune

Kontaktperson: Jeppe Nørager, Syddjurs Kommune