x
Faaborg er en af Danmarks bedst bevarede købstæder. Byen ligger ned til Det Fynske Øhav, hvor de historiske huse danner en smuk bymur mod havet. Faaborg er i disse år under forvandling fra industriby til oplevelses- og serviceby og langs havnestrækningen er flere funktionstømte bygninger og områder klar til at blive omdannet til nye funktioner. 

Samtidig er Faaborg i de senere år regelmæssigt blevet oversvømmet som følge af stormflod og højvande. Og i de tilfælde, hvor skybrud og højvande indtræffer samtidig, kan der opstå opstuvning af vand i Sundrenden, hvilket giver problemer i større dele af byen. Særligt udsat er det unikke og bevaringsværdige Faaborg Museum. 

Modeller af fremtidige højvandssituationer viser, og skadevirkningerne og de økonomiske konsekvenser må forventes at stige væsentligt. 

Derfor er der behov for en klimasikring, som kan beskytte byen mod oversvømmelser, sikre kulturarven og byens forbindelse til vandet og understøtte byens igangværende transformation. 

Skal afsøge nye finansieringsmodeller

I 2019 gennemførte Faaborg-Midtfyn Kommune en parallelkonkurrence, som både behandler en række udviklingsområder og indeholder bud på en klimasikring af den eksisterende by. Opgaven er nu at blive klogere på de nøjagtige koter for realiseringen og få en række bud på løsninger, der kan sikre forskellige dele af byen mod højvande og stormflod, og som respekterer kulturarven og byens unikke møde og kontakt til vandet.

En væsentlig del af projektet vedrører afklaringen af finansieringsmodeller med grundejere og almene interesser. Traditionelt er kystsikringsløsninger blevet finansieret efter devisen om, at grundejerne betaler, og rent juridisk er det også en mulighed i Faaborg. Men fordi kommunen har stor interesse i at løfte byens attraktivitet, oplevelsesværdi og bevare kulturarven, vil man tilstræbe at lave finansieringen efter en fordelingsnøgle. Der afsøges en finansieringsmodel, som tager højde for såvel de almene interesser i at løfte byen generelt som de berørte grundejeres interesse i at undgå, at oversvømmelser medfører skader på deres private ejendom. 
 
Projektejer: Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontaktperson: Olav Bojesen, Faaborg-Midtfyn Kommune