x
Grenaa er den næstmest udsatte by i Danmark, når det kommer til skader som følge af havvandsstigninger og stormflod over de næste 100 år. Sydhavnen omkring Kattegatcenteret og færgelejet er allerede i dag et højrisiko-område, hvor infrastrukturen er under pres, og hvor der løbende opleves udfordringer. Og i Grenaa ser man som så mange andre steder ind i en fremtid, der byder på endnu mere vand.

Et foregangseksempel på, hvordan man håndterer vand fra alle sider

Store dele af Grenaa ligger i tæt forbindelse med Grenåen, hvis daglige vandspejl er styret af havets vandstand. Ved kraftigt blæsevejr med en havvandsstand på 1 meter kan vandstandspåvirkninger registreres 25 km længere oppe i Grenåens vandsystem. Derfor skal byens fremtidige beskyttelse tage udgangspunkt i både den permanente havvandsstigning og stormfloder. 

En væsentlig udfordring er fortidens landvindinger i Grenåens opland, hvor dræningskanaler leder vandmasserne mod byen uden mulighed for forsinkelse. I alt 140 millioner kubikmeter vand strømmer årligt gennem Grenaa centrum og ud i havet. Permanente havstigninger og stormflod vil skabe flere problemer, fordi havvandet kan stoppe pumpeanlægget, så vandet ikke kan pumpes ud af rørsystemet.

Der er stor kompleksitet i forhold til de mange typer vand, der mødes i Grenaa. Når man løser ét problem med én type vand, kan man hurtigt forværre et andet, hvis ikke man får grebet det rigtigt an. 

Derfor har ambitionen været at udvikle en adaptiv strategisk udviklingsplan for Grenaa, hvor byen beskyttes mod vand fra Kattegat og hvor der også er fokus på håndtering af bagvandet fra Grenåen. Planen skal skabe et løft af byen til glæde for borgere og besøgende og arbejde med vandet på en innovativ og inspirerende måde som tænker nærheden til vandet og byens maritime historie og DNA som en styrke. Målet er at blive foregangseksempel på, hvordan man håndterer vand fra alle sider: havvand, vandløb, grundvand, regnvand og spildevand. 

Projektejer: Norddjurs Kommune