x

I øjeblikket udvikles der på en masterplan for en havneomdannelse af Nykøbing F. Havn, en klimasikring af kystlinjen, en helhedsplan for Tingsted Å og en række lokalplaner for lavtliggende områder. Selvom Guldborgsund Kommune har god viden om, hvilke områder der vil være truet af oversvømmelse og stormflod, er der derfor akut behov for en både kort- og langsigtet strategi for klimatilpasning af nye og eksisterende byområder. 

Strategien skal rumme visioner, planer og ønsker for klimasikringen og byudviklingen for hele byen. Den skal fastlægge strategier, sikrings- og serviceniveauer på kort, mellem-, og lang sigt for byen. Den skal være bindende og indarbejdes i kommende kommuneplan og lokalplaner som styringsværktøj. Og så skal den understøtte udviklingen af havnen og gennemføres med involvering af borgere og interessenter.

Kommunen vil arbejde med DAPP-metoden (Dynamic Adaptive Policy) og indarbejde en case i projektet, der behandler en konkret problemstilling på lystbådehavnen ved et slæbested, hvor der på meget kort sigt skal foretages en klimasikring.

 

Projektejer: Guldborgsund Kommune

Kontaktperson: Ann Toubro Grøn Johansen, Guldborgsund Kommune

Rådgiver: Teknologirådet (DAPP)