x

H.C. Andersen Skolen ligger i Odense-bydelen Vollsmose. Her ønsker Civica og Odense Kommune i samarbejde at skabe et nyt byrum, der kan blive et nyt mødested for bydelen og fungere som kvarterløft for hele området.

Projektet er en del af Realdania og Lokale og Anlægsfondens pulje Fælles Rum.

Vi lader projektet præsentere sig selv, gennem fire spørgsmål:

Hvilket projekt er Kvarterløftprojekt ved H. C. Andersen Skolen?

Kvarterløftsprojektet handler om at løfte et kvarter i Vollsmose, der ellers ikke er i fokus, men som – både i kraft af en kommende infrastrukturændring og sin demografi – kan bidrage til at binde bydelen tættere sammen med den øvrige by og samtidig styrke kvaliteten af en af Vollsmoses to lokale skoler betragteligt.

Hvorfor er projektet vigtigt for jer?

Af flere grunde. 

Det løfter og giver liv og karakter til det nordvestlige hjørne af Vollsmose og bidrager til at skabe nye forbindelser ind og ud af bydelen.

Det skaber et nyt byrum, der fungerer som mødested for områdets beboere, skolens elever og besøgende. Det bidrager til øget liv, naboskab og tryghed i og omkring bydelen.

Endelig styrker det en af Vollsmoses to lokale folkeskoler og løfter den til en signaturskole og en kvarterskole, som rækker ud i lokalsamfundet og bliver attraktiv for flere lokale børn og familier men også for familier uden for området.

Hvilket problem/udfordring vil I løse med dette projekt?

Nuværende udearealer er ubrugte og kan opleves utrygge af potentielle brugere.

Der er klar ’grænse’ opfattelse mellem boligafdelingerne og skolen (mentalt, fysisk, socialt, demografisk). Der er fokus på at grænsen ikke blot forskubbes.

Energien og naboskabet i området er præget af manglende sammenhæng. Infrastrukturerne og manglende samlingssteder understøtter dette. Ingen færdes der uden et ærinde.

Hvad håber I på at få ud af dette udviklingsforløb?

Vi har flere mål:

  • At aktivere og mobilisere brugere af Vollsmose NV (beboere, elever, forældre på den lokale skole) som kommer med ideer til hvordan grænsen mellem skole og boligområde udviskes (naboskab), herunder komme med ideer til aktiviteter, ophold og mere afslappet stemning omkring pladsen – også uden for skoletiden.
  • At understøtte muligheder for socialt liv; herunder egentlige aktiviteter og civilsamfundsanvendelse (typisk ikke organiseret) i forbindelse med det forventede kommende udendørs ’kvarterhus’, H.C. Andersen Skolen, samt fælles organisering af mulighederne herfor.
  • Og så vil vi opnå fælles fodslag mellem boligafdelingerne, skolen og øvrige parter og dokumentere gode tegn på kommende fælles anvendelse af ude/udearealer i området. 

Se illustrationskort over projektet under billeder.