x

Ni 100-års planer til ni historiske herregårdshaver

Pressemeddelelse

10. maj 2007

I efteråret 2006 iværksatte Realdania kampagnen "Herregårdshaver - Bevaring med fokus på drift og pleje". Ni herregårdshaver deltager i kampagnen, der gennemføres i form af en række demonstrationsprojekter. Nu præsenteres de helhedsplaner, der skal føre hver af de ni historiske haver ind i fremtiden.

test

De historiske havers overlevelse i fremtiden er alvorligt truet af løbende forfald. Et forfald, som ikke umiddelbart sletter dem fra landkortet, men truer med at forringe og forenkle dem i en sådan grad, at de mister deres historiske og arkitektoniske værdi.

Hovedindholdet i Realdanias kampagne er derfor gennemførelse og formidling af en række demonstrationsprojekter, der kan anvise metoder for bevaring og fornyelse af herregårdshaver i fremtiden - både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand. Der er afsat 65 mio. kr. til gennemførelse af kampagnen.

For hver af de ni herregårdshaver er udarbejdet et program for den fremtidige udvikling. Ni udvalgte landskabsarkitekter har på baggrund af hver deres program givet deres bud på helhedsplaner, der anviser, hvordan de enkelte haver kan føres ind i fremtiden med respekt for de bærende bevaringsværdier. Efterfølgende skal der nu detailprojekteres og udarbejdes plejeplaner for haverne.

Helhedsplaner, der kan holde i 100 år
Nu foreligger helhedsplaner for hver af de ni haver. Helhedsplanerne har meget varierede udtryk, hvilket afspejler de ni havers forskellige historier samt ejere og landskabsarkitekters tætte samarbejde - et samarbejde, der har genereret mange spændende løsninger på opgaverne i haverne.

Den enkelte helhedsplan skal sikre, at haven og dens omgivelser også fremover vil stå som et stærkt anlæg, hvor markante træk bevares - og i visse tilfælde endda fremhæves - samtidig med, at der tages hensyn til, at den fremtidige drift skal kunne klares med de ressourcer, ejer har mulighed for at afsætte. Helhedsplanen er tænkt som en 100-års plan, der indeholder forskellige etaper, som kan sættes i gang, når der er økonomisk mulighed for det. Det er desuden et afgørende punkt i helhedsplanen, at havens ånd og værdighed bevares i fremtiden.

"Med 100-års planerne tager vi det første skridt til at bringe de historiske haver ind i fremtiden. Med de anlægsarbejder, der projekteres og igangsættes i den kommende tid, fortsætter vi med både at afsøge nye veje for bevaring og anvise målrettede - og gerne billigere - metoder til pleje og drift", siger projektleder Christian Andersen, Realdania. "Vi er glade for at være med til at sikre en række udvalgte haver, men formålet med kampagnen er, at også andre ejere skal kunne drage nytte af erfaringerne, og at det vil være med til at give danskerne en større bevidsthed om herregårdshavernes kulturhistoriske betydning."

Med helhedsplanerne på plads for de ni haver er næste skridt at udarbejde konkrete delprojekter. I sommeren 2007 går entreprenørerne i gang med anlægsarbejdet i nogle af haverne, i andre haver sker entreprisearbejderne i 2008. Fra primo 2009 kan man nyde resultaterne i herregårdshaverne, der fordeler sig rundt i landet.

Indtil da kan man få et indtryk af de ni haver og helhedsplanerne på en ny udstilling i det gamle orangeri på Gl. Estrup Jyllands Herregårdsmuseum. Udstillingen åbner den 19. maj.

Yderligere oplysninger
Projektleder Christian Andersen, Realdania, tlf.: 70 11 66 66