x

Ny bog viser andre veje for herregårdshaverne

Pressemeddelelse

24. marts 2011

Herregårdshaverne er en vigtig del af Danmarks kulturarv, men deres fremtid er alvorligt truet af forfald. Et forfald, der ikke umiddelbart sletter dem fra landkortet, men kan forringe og forenkle dem i en sådan grad, at de mister deres unikke historiske og arkitektoniske værdi. Nu viser en ny bog med afsæt i en række demonstrationshaver andre veje for fremtidens herregårdshave. I den anledning byder Realdania velkommen til miniseminar og lancering af bogen "Herregårdshaver – eksempler på bevaringsstrategier".

Herregårdshaverne er en vigtig del af de kulturmiljøer, der udgør Danmarks kulturarv. I dag har vi få, men vigtige haver tilbage med arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan betragtes som umistelige - og det forpligter. Men mange herregårdshaver er anlagt på et meget ambitiøst grundlag i en tid, hvor arbejdskraft var tilgængelig i rigelige mængder. Sådan er det ikke længere, og i dag kan det være en meget tung opgave at holde en historisk have på det høje plejeniveau, den oprindeligt var tiltænkt.

Nu giver ni offentligt tilgængelige demonstrationshaver og bogen "Herregårdshaver – eksempler på bevaringsstrategier" nye bud på, hvordan herregårdshaverne kan bringes ind i fremtiden. Bogen lanceres i dag i Bygningskulturens Hus i København i forbindelse med miniseminaret "Herregårdshaver i Danmark – er de en byrde eller en styrke for herregårdene?" og markerer samtidig afslutningen på Realdanias kampagne Herregårdshaver.

"Demonstrationsprojekter, seminar og bog viser muligheder for at bringe de historiske haver ind i fremtiden. Både ved at afsøge nye veje for bevaring og anvise målrettede metoder til pleje og drift, så haverne igen kan skabe værdi for herregårdene. Bogens løsningsmodeller kan bruges som inspiration og kombineret med besøg i de ni haver, der nu er åbne for publikum, kan man som ejer af en historisk have få hjælp til at komme i gang med sit eget renoveringsprojekt," siger Christian Andersen, projektleder i Realdania.

Resultater og viden fra Realdanias kampagne Herregårdshaver kan fremover findes på www.fremtidensherregaard.dk.

FAKTA

Om bogen "Herregårdshaver – eksempler på bevaringsstrategier"
Gennem beskrivelse og illustration af en række haveprojekter får vi præsenteret muligheder og metoder til bevaring og revitalisering af de danske herregårdshaver, så de bevares og igen bliver en styrke for herregårdene. Bogens hensigt er at give et billede af, hvilke muligheder der ligger i arbejdet med historiske haver og give et bidrag til debatten om håndtering af vores værdifulde kulturarv. Til dagens seminar udleveres bogen gratis. Efterfølgende kan den købes hos Dansk Bygningsarv for 50 kr. + forsendelse.

HERREGÅRDSHAVER - EKSEMPLER PÅ BEVARINGSSTRATEGIER. Redaktør Jacob Fischer, GHB-landskabsarkitekter, i samarbejde med Realdania.

Om miniseminaret "Herregårdshaver – er de en byrde eller en styrke for herregårdene?
Seminaret byder på oplæg ved seniorforsker, Claus M. Smidt, landskabsarkitekt Jacob Fischer, Alan Thornley, Chairman of the European Garden Heritage Network and Director of Civitas Planning samt Thomas Martinsen, direktør i Bygningsarv. Arrangementet er gratis og finder sted i dag den 24. marts, kl. 14.30-17 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K.

Om Realdanias samlede indsats for herregårde og herregårdshaver
Realdania har fokus på flere felter med relation til de danske herregårde.

Med den netop udkomne bog markeres afslutningen på kampagnen til bevarelse af de danske herregårdshaver. Målet har været at vække interesse for historiske herregårdshaver og belyse de udfordringer og muligheder, haverne står overfor. Ni herregårdshaver er som demonstrationshaver blevet gennemgribende restaureret ud fra langsigtede bevaringsplaner med fokus på drift og pleje. Kampagnen har haft et budget på 65 mio. kr. til medfinansiering af rådgivning og anlægsudgifter i de ni haver. Haveejerne har indgået en aftale med Realdania om mønsterværdig pleje i en periode på minimum 15 år og åbning af haverne for offentligheden.

Sideløbende har Realdania iværksat den 5-årige kampagne Fremtidens Herregård. Kampagnen har fokus på en bæredygtig udvikling af herregårdene ved at aktivere bygningsarven som en ressource og herigennem bl.a. gøre herregården til en dynamo for lokalsamfundet. 15 herregårde indgår i konkrete realiseringsprojekter, og andre ni herregårde deltager med konceptudviklingsprojekter. Der er afsat 100 mio. kr. til kampagnen.


Læs mere på www.fremtidensherregaard.dk